- Upresist om hva som publiseres åpent av dommer

Lovdatas direktør skriver her om hvilke dommer Lovdata i dag publiserer fritt for alle, etter Juristens artikkel om tilgjengelighet.

Odd Storm-Paulsen (Foto: Thomas Haugersveen)
(Foto: Thomas Haugersveen)

Av Odd Storm-Paulsen, direktør i Lovdata

I Juristens artikkel om at tingrettene og lagmannsrettene vil straks-anonymisere dommer for gratis offentliggjøring til alle, blir det litt upresist om hva som publiseres åpent i dag.

På Lovdatas åpne nettsider ligger, gratis tilgjengelig for alle:

  • de samme avgjørelsene fra Høyesterett som Lovdata har publisert i Lovdata Pro, tilbake til 2008 med unntak for avgjørelser i enkelte straffesaker som involverer barn og sivile saker som gjelder barneloven og barnevernloven. Til sammen 6 400 avgjørelser.
  • de samme lagmannsrettsavgjørelsene som Lovdata har publisert i Lovdata Pro, tilbake til 2008 med unntak for avgjørelser i enkelte straffesaker som involverer barn og sivile saker som gjelder barneloven og barnevernloven.. Til sammen 46 000 avgjørelser. Vi skal motta alle materielle avgjørelser fra lagmannsrettene, men det hender det glipper i oversendelsen hos domstolene.
  • 5 000 tingrettsavgjørelser er åpent tilgjengelig tilbake til 2016. Dette er også de samme avgjørelsene som vi publiserer i Lovdata Pro med unntak for enkelte straffesaker som involverer barn og sivile saker som gjelder barneloven og barnevernloven. Vi har intensivert publiseringen av tingrettsavgjørelser de siste årene og for 2022 årgangen er der publisert mer enn 1000 avgjørelser. Avgjørelsene velges ut etter kriterier for juridisk betydning og samfunnsinteresse. Vi har ikke mulighet til å publisere så mange flere tingrettsavgjørelser, verken for profesjonelle eller åpent, uten at det eventuelt skulle bli godtgjort på en eller annen måte.

Avidentifisering mer omfattende

Fra hhv 2008 for Høyesterett og lagmannsrettene og 2016 for tingrettene, så er det altså ikke noen forskjell i hva som publiseres åpent og i lukkede databaser hos Lovdata, med unntak av visse rettsavgjørelser med særlig sensitiv informasjon.

Opp mot 70 % av alle rettsavgjørelser som publiseres hos Lovdata blir avidentifisert før publisering og vi forventer at andel vil fortsette å øke.

Jeg tror at Domstoladministrasjonens ambisjon fortsatt er avidentifisering og ikke anonymisering som er en mer omfattende prosess.