Juristforbundet og Rettssenteret samarbeider om en kampanje om kvitteringsordning ved politikontroll i sommer

- Kampanjen skal gjøre minoriteter og ungdom oppmerksomme på egne rettigheter, skriver Juristforbundet og Rettsenteret i dette innlegget om satsingen denne sommeren.

F.v. Rebekka Nordli Markhus, Sunniva de Leon og Hallvard Øren (Foto: Rettssenteret)
F.v. Rebekka Nordli Markhus, Sunniva de Leon og Hallvard Øren (Foto: Rettssenteret)

Av Hallvard Øren i Juristforbundets inkluderings- og mangfoldsutvalg og Cathrine Moksnes i Rettssenteret

Siste to årene har Juristforbundets inkludering- og mangfoldsutvalg arbeidet med hvordan innbyggerne i større grad skal ha tillit til politiet og da særlig i situasjoner der politiet kontrollerer personer. Erfaringen er at mange, særlig unge og med minoritetsbakgrunn opplever situasjonene ofte som vanskelige. For tiden er det en prøveperiode med kvitteringsordning i deler av Oslo frem til 3. september. Juristforbundet og Rettssenteret ønsker i tiden fremover å få satt rettssikkerhet i fokus ved at innbyggerne vet om sine rettigheter i møtet med politiet og at de ved at de kan få en kvittering.

Hva er kvitteringsordningen

Enkeltpersoner kan oppleve at personkontrollene politiet foretar er urettmessige eller vilkårlig. Prøveordningens formål er å innhente kunnskap om hvordan en ordning med kvittering kan fungere i praksis, hvordan ordningen påvirker tilliten til politiet, og hvordan den kan virke på politiets arbeidsmetoder. Kvitteringsordningen skal gjøre politiet mer bevisste på hvorfor de stopper innbyggere i den enkelte situasjon.

Kvitteringsordningen går ut på at den som stoppes av politiet kan få dokumentasjon, herunder en kvittering, på at politiet har foretatt en personkontroll. Kvitteringen skal inneholde informasjon om navn, fødselsdato, tid, sted og hjemmel for kontrollen. Hvilken tjenesteperson som har utført kontrollen og kortfattet informasjon om ordningen skal også nevnes.

Prøveordningen skal evalueres av Oslo Economics og NIBR, skal det vurderes om det er hensiktsmessig å videreføre kvitteringsordningen for politiet og hvordan ordningen eventuelt bør innrettes.

Hvorfor arbeider Juristforbundet og Rettssenteret med dette?

Kampanjen skal gjøre minoriteter og ungdom oppmerksomme på egne rettigheter. Det skal fremme rettssikkerhet for grupper som ofte vet for lite om hva de har av rettigheter med myndighetspersoner. Målet er derfor å gjøre disse gruppene kjente med at de har rett til kvittering som dokumentasjon på at de har blitt kontrollert av politiet. 

Sunniva de Leon jobber med kampanjen fra Juristforbundet og sier at «Det er viktig at vi når ut til minoritetsmiljøene i Oslo. Juristforbundet har et godt samarbeide med aktuelle aktører på minoritetsfeltet, og har jevnlige kontakt med politiet hele veien under pilotprosjekt om kvitteringsordning. Inkluderings-  og mangfoldsutvalget har arbeidet med kvitteringsordningen i snart 2 år og vi ser et behov for at ordningen blir permanent».

I kampanjen skal Rettssenteret og Juristforbundet arbeide gjennom oppsøkende virksomhet, bruk av sosiale medier og rettighetsinformering. Kampanjearbeidet går over tre måneder og kjernen i arbeidet rettes mot ungdommer og minoritetsmiljøer.

Cathrine Moksnes i Rettssenteret påpeker at «Fra vår side er det viktig at minoriteter og særlig barn og unge i møte med politiet er kjent med sine rettigheter. Rettsikkerhet handler om å gi de som trenger det rettshjelp om de opplever dårlige møter med politiet».

I ukene fremover skal Rettssenteret og Juristforbundet bruke sine sosiale mediekanaler til å informere om kvitteringsordningen, og dermed vil mange oppleve å se en informativ video når de er innom Facebook, Instagram eller Snapchat de neste ukene.

Kampanjeansvarlig hos Rettssenteret, Rebekka Nordli Markhus, er opptatt av å nå ut til mange, særlig barn og unge. Hun sier at «Gjennom kampanjen ønsker Rettssenteret å innhente erfaringer fra målgruppen, og bidra til at målgruppens opplevelser med kvitteringsordningen blir belyst. Brukerinnsikt er et viktig og betydningsfullt arbeid som hjelper oss å styre rettshjelpen vår.»

Under Oslo Pride siste uken i juni var det egen stand bemannet med frivillige fra Rettssenteret og Juristforbundet. Det var en suksess. Nå drar vi det videre og skal ut flere steder med utadrettet aktivitet. Et av stedene er egen stand under Norway Cup.

Visepresident i Juristforbundet Benedicte Gram-Knudsen opplevde standen under Oslo Pride som en fantastisk opplevelse og vil gjenta det på Norway Cup, og oppfordrer alle forbundets medlemmer til å melde seg. Hun sier at «kvitteringsordningen er en viktig sak for Juristforbundet. Det handler om minioriteters rettsikkerhet og deres tillit til politiet. Juristforbundets inkludering- og mangfoldsutvalg har vært engasjert og jobbet med problemstillingen over tid, en stor takk til dem for den viktige jobben de har gjort. Det er kjekt at vi nå i samarbeid med Rettssenteret kan samarbeide om kampanjen for å nå ut til målgruppen. Jeg håper at mange av våre medlemmer og tillitsvalgte vil være med på dugnaden sammen med oss».

Juristforbundet trenger jurister som kan stå på stand under Norway Cup. Under årets Pride var det flere jurister som sto på stand og dette var en fin mulighet til å bli kjent med hverandre og snakke med publikum. Dersom du har lys til å stå på stand under Norway Cup, der vaktene er to timer om gangen, send epost for påmelding til sunnivadeleon@gmail.com.