Daglig leder

LOGO Fylkesnemdene for barnevern og sosiale saker
Søknadsfrist: 
03.01.2020

Det er ledig et vikariat som daglig leder i Fylkesnemnda i Oslo og Akershus. Stillingen har varighet fra 1. mars 2020 og fram til 1. juli 2021, med mulighet for forlengelse. Personen som blir ansatt vil ha en kombinert rolle der man i tillegg til å være daglig leder og en del av den nasjonale ledergruppen, også avgjør saker som nemndsleder.

Daglig leder

Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker, Oslo og Akershus

Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker

Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker er statlige uavhengige domstollignende forvaltningsorganer som har vedtaksmyndighet i tvangssakene etter barnevernloven, helse- og omsorgstjenesteloven og smittevernloven. Saksbehandlingen skal være betryggende, rask og tillitsskapende. Det er i dag tolv fylkesnemnder som dekker ett eller to fylker.

Fylkesnemndene ledes av Sentralenheten for fylkesnemndene, som igjen er underlagt Barne- og likestillings-departementet. Fylkesnemnda i Oslo og Akershus ledes av en daglig leder, i tillegg til 12 nemndsledere og 7 saksbehandlere. Kontorsted er i Oslo. Les mer på www.fylkesnemndene.no

Kvalifikasjoner og egenskaper:

Det er ledig et vikariat som daglig leder i Fylkesnemnda i Oslo og Akershus. Stillingen har varighet fra 1. mars 2020 og fram til 1. juli 2021, med mulighet for forlengelse. Personen som blir ansatt vil ha en kombinert rolle der man i tillegg til å være daglig leder og en del av den nasjonale ledergruppen, også avgjør saker som nemndsleder.

Søkere til stillingen må ha universitetsgraden cand. jur eller master i rettsvitenskap og fylle kravene til dommere, jf. barnevernloven §7-2. I tillegg bør søkere ha relevant ledererfaring, inkludert personalledelse og erfaring fra drift, plan og budsjett. Det vil også bli lagt vekt på erfaring fra domstolsarbeid/prosedyreerfaring og annen relevant arbeidserfaring, kjennskap til fagfeltet og personlig egnethet for stillingen. Politiattest må fremlegges.

For å fylle rollen som daglig leder og nemndsleder må du være selvstendig, fleksibel, samarbeidsvillig, initiativrik, resultatorientert og ha evne til å jobbe under press. Stillingen byr på utfordrende oppgaver og stiller store krav til skriftlig og muntlig fremstillingsevne. Vi ser spesielt etter deg som ønsker å bidra i den faglige og administrative videreutviklingen av fylkesnemndene. Noe reisevirksomhet inngår i stillingen.

 

Om stillingen: 

  • Variert og utfordrende stilling i en spennende virksomhet. 
  • Arbeidsplass med høyt kunnskapsnivå og høyt tempo. 
  • Et 100 % vikariat som daglig leder og nemndsleder, stillingskode 1177. 
  • Lønn etter statens lønnsregulativ, for tiden 1 034 009,- per år. 
  • Fra lønnen blir det trukket innskudd til Statens pensjonskasse.

 

Kontorsted: Pilestredet Park 7. Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til direktør Pernille Pettersen Smith, tlf. 915 61 567. Elektronisk søknad sendes innen 3. januar 2020 via www.jobbnorge.no. Fullstendige opplysninger om relevant utdannelse og arbeidserfaring må fylles inn i det elektroniske skjemaet og vitnemål og attester må vedlegges. Jobbnorge-id: 178662.

Andre opplysninger:

Fylkesnemndene ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet. Vi jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad og oppfordrer deg som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, men som ellers oppfyller kvalifikasjonene for stillingen, til å søke.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

LOGO Arbeids- og sos dep
Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
16.08.2020
LOGO Arbeids- og sos dep
Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
16.08.2020
LOGO Arbeids- og sos dep
Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
16.08.2020
LOGO Nye Veier
Nye Veier AS
Søknadsfrist: 
16.08.2020
LOGO Økokrim
Økokrim
Søknadsfrist: 
25.08.2020
LOGO Skatteetaten
Skattedirektoratet, Skatteetaten
Søknadsfrist: 
25.08.2020
LOGO E-HELSE
Avdeling HR og organisasjon, Direktoratet for e-helse
Søknadsfrist: 
30.08.2020
LOGO EOS Utvalget
EOS-utvalgets sekretariat
Søknadsfrist: 
31.08.2020
LOGO EFTA
EFTA-domstolen, Luxembourg
Søknadsfrist: 
01.09.2020