Byggesaksbehandler

LOGO Notodden kommune
Søknadsfrist: 
03.12.2019

Virksomhet areal har ledig en 100% fast stilling som byggesaksbehandler.

Byggesaksbehandler

Notodden kommune

Seksjon samfunnsutvikling og tekniske tjenester, virksomhet areal, har 16 ansatte med arbeidsområdene kommuneplan, regulering, byggesak- og deling, kart og oppmåling (geodata), landbruk, viltforvaltning og eiendomsskatt.

Arbeidsoppgaver

 • Behandle saker etter plan og bygningsloven; bygge- og delesaker, tilsyn og ulovlighetsoppfølging, samt andre saker innenfor virksomhetens arbeidsområder
 • Stillingen innebærer kontakt med private og profesjonelle utbyggere, og en viktig oppgave vil være veiledning og dialog for å sikre gode saksprosesser
 • Verdensarvstatusen forplikter oss til å verne det historiske særpreget i byen vår, og byggesak har en viktig rolle i dette arbeidet

Kvalifikasjoner

 • Utdanning på høgskole- eller universitetsnivå innen relevant fagområde, gjerne jurist, ingeniør eller arkitekt. I særlige tilfeller kan lang erfaring fra saksområdet kompensere for utdanningskravet
 • Det er ønskelig med saksbehandlererfaring
 • Det er ønskelig med kunnskap om GIS
 • Norskkunnskaper tilsvarendeminimum nivå C1

Personlige egenskaper

 • Interesse og entusiasme for fagområdet plan og byggesak, gjerne med øye for gode bykvaliteter
 • Serviceinnstilt holdning, løsningsorientert, gode samarbeidsevner, samt evne til å arbeide selvstendig
 • Effektiv og nøyaktig
 • Evne til å uttrykke seg presist skriftlig og muntlig på norsk

Personlig egnethet vil bli vektlagt, og det vil bli tatt hensyn til hvordan vår nye medarbeider kan komplettere øvrige medarbeidere i virksomheten.

Vi tilbyr

 • Gode utviklingsmuligheter, samt meningsfylte og varierte oppgaver
 • Mulighet til å påvirke samfunnsutviklingen
 • Godt arbeidsmiljø
 • Godt tverrfaglig fagmiljø med erfarne kollegaer å drøfte saker med
 • Fleksibel arbeidstid og gode forsikrings- og pensjonsvilkår
 • Lønn etter avtale

SØK HER !

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

LOGO Trygderetten
Trygderetten
Søknadsfrist: 
22.12.2019
LOGO Fylkesnemdene for barnevern og sosiale saker
Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker, Oslo og Akershus
Søknadsfrist: 
03.01.2020
LOGO Norges Høyesterett
Norges Høyesterett
Søknadsfrist: 
06.01.2020