Avsnittsleder for Forvaltningsseksjonen

LOGO Politiet
Søknadsfrist: 
27.05.2019

Vi søker en leder som ikke er redd for en utfordrende og hektisk hverdag i et helt nytt avsnitt, som setter retning, som motiverer ansatte til utvikling og til å skape et godt fagmiljø. Avsnittsleder skal lede et nyopprettet avsnitt i Forvaltningsseksjonen.

Stillingen er for tiden plassert i Ski og inngår i seksjonens ledergruppe.

Avsnittsleder for Forvaltningsseksjonen

Øst Politidistrikt, Felles enhet for utlending og forvaltning

Avsnittslederen får ansvar for å lede ansatte i arbeidet som både lokal og nasjonal vedtakslinje og foreta juridiske avgjørelser i saker om pass og ID samt i forvaltningssaker. Avsnittet skal dessuten ha det nasjonale ansvaret for å veilede øvrige politidistrikter utenfor ordinær åpningstid og bistå samtlige norske utenriksstasjoner i saker om pass.

Øst politidistrikt har en medarbeiderplattform som beskriver medarbeidere i politiet som helhetsorienterte, tett på, respektfulle og modige. I vår vurdering vil vi vektlegge disse egenskapene, samt personlig egnethet.

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil søkeren bli varslet om dette.

Arbeidsoppgaver

 • Bidra med kvalitet, veiledning, fag- og metodeutvikling og tilsyn innenfor ansvarsområdet til pass og ID
 • Sørge for effektiv ressursutnyttelse og måloppnåelse på avsnittet
 • Utvikle godt samarbeid, medarbeiderskap, ønsket kultur og god medarbeidertilfredshet på avsnittet
 • Legge til rette for kunnskapsbasert læring og sørge for forbedringer innenfor fagområdet
 • Bidra til god faglig dialog internt på seksjonen, i politidistriktet samt med eksterne samarbeidspartnere
 • Fordele og prioritere arbeidsoppgaver
 • Følge opp instrukser og interne rutiner iht. regelverket
 • Sørge for effektiv og helhetlig kommunikasjon og oppfølging av aktuelle saker innen avsnittet
 • Bidra aktivt inn i seksjonsledergruppen, følge opp ledergruppens beslutninger og iverksette besluttede endringer
 • Resultat- og personalansvar i eget avsnitt.

Kvalifikasjoner

Nødvendig:

 • Cand.jur./master i rettsvitenskap
 • Gode norsk og engelskkunnskaper, både skriftlig og muntlig
 • Relevant lederutdanning

Ønskelig :

 • Erfaring fra offentlig forvaltning
 • Erfaring fra personalledelse
 • Kjennskap til politiets datasystemer
 • Kunnskap om relevant regelverk knyttet til personalledelse og HMS
 • Kompetanse/erfaring fra forvaltning og utlendingsfeltet

Personlige egenskaper

 • Resultatorientert med god beslutnings- og gjennomføringsevne
 • Være god på kommunikasjon, samarbeid og relasjonsbygging og fremme godt arbeidsmiljø på avsnittet
 • Ha evne til å motivere og utvikle medarbeidere
 • Samfunnsorientert og forståelse for seksjonens rolle i politiets samfunnsoppdrag
 • Stor arbeidskapasitet og evne til å håndtere flere oppgaver samtidig.

Vi tilbyr

 • En utfordrende og spennende arbeidsplass for deg som vil være med på å forme fremtidens politi
 • I henhold til normal lønnsplassering i Øst politidistrikt lønnes stillingen som avdelingsleder (SKO 1407) i lønnstrinn 66 - 74 (fra kr 586 500 - 682 200)
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger (se
 • Vi vil rekruttere den best kvalifiserte kandidaten til stillingen, og trenger derfor et bredt rekrutteringsgrunnlag. Politiet er en åpen og inkluderende etat hvor alle søkere blir vurdert likeverdig. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med relevant utdanning, bakgrunn, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss

Kontaktinformasjon

Elin Grøttjord, Politiadvokat, 64995829, Elin.Grottjord@politiet.no
Heidi Vinsrud, Seksjonsleder, 48116906, Heidi.Vinsrud@politiet.no

Arbeidssted

Vestveien 16
1400 Ski

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Politiet

Referansenr.:4075178434
Stillingsprosent: 100%

SØK HER !

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

Sykkylven kommune
Søknadsfrist: 
04.08.2021
Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Søknadsfrist: 
08.08.2021
SKOLELEDERFORBUNDET
Søknadsfrist: 
08.08.2021
Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Søknadsfrist: 
08.08.2021
Oslo kommune, Kommunerevisjonen
Søknadsfrist: 
15.08.2021
Avdeling for Kvalitet og virksomhetsstyring, Direktørens stab
Søknadsfrist: 
15.08.2021
Kristiansand Kommune
Søknadsfrist: 
15.08.2021
Oslo kommune
Søknadsfrist: 
15.08.2021
Skattedirektoratet
Søknadsfrist: 
16.08.2021
Jernbanedirektoratet
Søknadsfrist: 
18.08.2021
Helse Vest RHF
Søknadsfrist: 
23.08.2021
The EFTA Surveillance Authority (ESA)
Søknadsfrist: 
31.08.2021