Avdelingsleder for HK's forhandlings- avdeling

LOGO Handel og Kontor
Søknadsfrist: 
20.04.2020

Vi ser etter en robust og samarbeidsorientert leder.

Avdelingsleder for HK's forhandlings- avdeling

Handel og Kontor i Norge

Som leder for forhandlingsavdelingen  vil du ha det overordnede ansvaret for å utvikle HKs avtaleverk gjennom forhandlinger, samtidig som du vil ha ansvaret for at HKs faglige og politiske mål innfris. Du fremstår som en faglig sterk leder som skal bidra til å sikre våre medlemmer gode lønns- og arbeidsvilkår gjennom utvikling og forhandling av tariffavtaler og påvirkning av politikk og samfunnsliv. Leder for forhandlingsavdelingen vil ha det øverste faglige ansvaret for utforming av våre tariffer, avtaler og høringsuttalelser og vil være svært sentral i videreutvikling av Handel og Kontor.Vi ser etter en robust og samarbeidsorientert leder. Vi har engasjerte medarbeidere og tillitsvalgte og søker en avdelingsleder som gjennom en motiverende og tydelig lederstil inspirerer og legger til rette for utvikling, nytenkning og kunnskapsdeling i hele virksomheten.Avdelingsleder vil ha personalansvar for 14 dyktige medarbeidere i forhandlingsavdelingen.Ansvarsområder

 • Utarbeide strategi for tariffutvikling og forhandlinger
 • Sentral rolle i forbundets hovedforhandlinger
 • Være faglig sparringspartner for politisk ledelse
 • Sikre gode høringsuttalelser slik at Handel og Kontors synspunkter blir ivaretatt i utforming av politikk og samfunnsliv
 • Lede, utvikle og motivere medarbeidere i avdelingen
 • Bidra til utvikling, bedre effektivitet og kvalitet i arbeidsprosesser og leveranser fra Handel og Kontor Norge gjennom økt digitalisering og bruk av teknologiske verktøy
 • Være en kulturbærer som stimulerer og bidrar til kunnskapsdeling i hele organisasjonen

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning innen relevante fagdisipliner som juss, samfunnsfag eller økonomi
 • Bred forhandlingserfaring
 • Solid kjennskap til tariff- og avtaleprosesser
 • Ledererfaring
 • Kunnskap om fagbevegelsen
 • Politisk teft og forståelse
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelskPersonlige egenskaper

 • Svært gode kommunikasjonsevner
 • Samarbeidsorientert og involverende i arbeidsform
 • Strategisk
 • Strukturert og analytisk
 • Robust, med høy stresstoleranse
 • Lagspiller med godt humørVi tilbyr

 • AFP bedrift
 • Svært god pensjonsordning (Hybridpensjon)
 • Gruppelivsforsikring
 • Ekstra friuke
 • Stipendordning for kompetansepåfyll

 

For mer informasjon eller en uforpliktende samtale om stillingen, ta gjerne kontakt med partner i Assessit; Tove Gartland, mob 958 99 755. Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også ovenfor Handel og Kontor i innledende fase.

 

Om arbeidsgiveren

Handel og Kontor i Norge er et fagforbund med medlemmer tilsluttet LO. Handel og Kontor ble stiftet i 1908 under navnet Den Underordnede Handelsstands Landsforbund i Kristiania. På dette tidspunktet var det 2.175 medlemmer. I dag er Handel og Kontor LOs tredje største forbund med over 74.700 medlemmer. Handel og Kontor skal være en fremtidsrettet pådriver for retten til å organisere seg, et rettferdig samfunn og et arbeidsliv som setter mennesket i fokus både nasjonalt og internasjonalt.  Handel og Kontor organiserer ansatte og selvstendig næringsdrivende i privat sektor fra en rekke ulike bransjer som: handels-, industri-, håndverk-, bank-, forsikring,- samferdsel-, forlag-, media-, servicevirksomhet, administrasjon etc.   Foruten hovedkontoret på Youngstorget i Oslo har vi 7 regionskontorer over hele landet, med en administrasjon på ca. 110 ansatte.

SØK HER!

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

LOGO Politiet PFT
Politiets Fellestjenester
Søknadsfrist: 
02.07.2020
LOGO Fylkesmannen i Troms/Finnmark
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Søknadsfrist: 
20.07.2020
LOGO Jurist
Juristforbundet - Samfunnsviterne - Samfunnsøkonomene
Søknadsfrist: 
25.07.2020
LOGO Den Høyere Påtalemyndighet
Den Høyere Påtalemyndighet, Vestfold, Telemark og Buskerud statsadvokatembeter
Søknadsfrist: 
01.08.2020