Avdelingsleder/ Dommer

LOGO Riksvåpen
Søknadsfrist: 
25.02.2019

Det blir ledig et embete som avdelingsleder/dommer ved Oslo tingrett. Tiltredelse etter nærmere avtale.

Avdelingsleder/ Dommer

Oslo tingrett

Stillingen innebærer lederansvar for ca 20 medarbeidere i en av våre rettsavdelinger, i tillegg til ordinære dommeroppgaver. Stillingen inngår også i domstolens ledergruppe.

Stillingen krever høy faglig kompetanse og analytiske evner. I tillegg til å ha gode dommerferdigheter, forventes det at den som utnevnes har evne til målrettet arbeid og strategisk planlegging, for å sikre god og effektiv ressursbruk i avdelingen og domstolen. Avdelingsleder har også ansvar for å bidra til å skape et godt arbeidsmiljø. Å lede andre krever evne til å motivere, styrke lagånden og håndtere konflikter på en god måte.

Avdelingsleder må kunne kommunisere godt på alle nivåer i organisasjonen gjennom faglig tyngde, respekt og gjennomslagskraft. I tillegg forutsettes det fleksibilitet og evne til gode vurderinger og prioriteringer med tanke på ressurser og tidsbruk i ulike typer saker og prosesser. Avdelingslederen forventes å være teamorientert og engasjert, med ønske om å bidra til å utvikle domstolen.

Øvrige kvalifikasjoner

 • Norsk statsborgerskap
 • Juridisk embetseksamen/universitetsgraden cand.jur eller master i rettsvitenskap
 • Arbeide selvstendig og være i stand til å ta vanskelige beslutninger
 • Fleksibel og ha høy arbeidskapasitet
 • God rolleforståelse

Uttømmende politiattest vil bli innhentet for kandidater som innstilles.

Vi kan tilby

 • Et selvstendig og meningsfylt arbeid med rom for faglig utvikling
 • Et omfattende introduksjonsprogram for nye dommere
 • Årlige oppdaterings- og etterutdanningstilbud
 • Mulighet for en måneds studiepermisjon hvert fjerde år
 • Gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse

Den som blir utnevnt må uten erstatning finne seg i de endringene som måtte bli gjort i domstolenes forretningskrets og organisering, f.eks. sammenslåing med andre domstoler. Omorganisering kan føre til bortfall av lederansvar, administrative oppgaver, endring av tittel og/eller nytt kontorsted.

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste være tilgjengelig på www.domstol.no/innstillingsradet. Det henvises i denne sammenheng til offentleglova § 25, annet ledd og til generell informasjon til søkerne, om mulighetene for å bli unntatt fra søkerlista.

Stilling som avd.leder/nestleder (10-24,9 årsverk) lønnes for tiden med kr. 1 270 000,-

Fra dette trekkes vanlig pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse, for tiden 2%.

Nærmere opplysninger om embetet kan fås ved henvendelse til:

 • Oslo tingrett v/sorenskriver Yngve Svendsen på telefon 22 03 52 00,
 • Innstillingsrådet for dommere v/sorenskriver Arnfinn Agnalt, tlf. 69 79 77 00, eller 
 • Domstoladministrasjonen v/ avd.dir. Solveig Moen, tlf. 73 56 70 00.

Generell informasjon om domstolen finnes på www.domstol.no/OTIR.

Søknad med CV, vitnemål og attester sendes elektronisk via link på denne siden” Søk denne stilling”. Alle attester og vitnemål legges ved samlet i et vedlegg. Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingen.

SØK HER!

Vennligst oppgi i søknaden hvor du fant denne stillingen!

 

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

LOGO Codex
Codex Advokat Oslo AS
Søknadsfrist: 
01.08.2019
LOGO IKA Møre og Romsdal
IKA Møre og Romsdal, Ålesund
Søknadsfrist: 
04.08.2019
LOGO Helsetilsynet
Statens helsetilsyn
Søknadsfrist: 
04.08.2019
LOGO Fylkesmannen i Innlandet
Fylkesmannen i Innlandet, Lillehammer
Søknadsfrist: 
08.08.2019
LOGO Universitetet i Bergen
Universtietet i Bergen
Søknadsfrist: 
15.08.2019
LOGO Regjeringsadvokaten
Regjeringsadvokaten
Søknadsfrist: 
16.08.2019
LOGO Stavanger kommune
Stavanger kommune, Strategi og styring: Innkjøp
Søknadsfrist: 
25.08.2019
LOGO Bufetat
Bufetat, Lillestrøm
Søknadsfrist: 
31.08.2019
LOGO Sivilombudsmannen
Stortinget
Søknadsfrist: 
01.10.2019