Avdelingsleder/ Dommer

LOGO Riksvåpen
Søknadsfrist: 
25.02.2019

Det blir ledig et embete som avdelingsleder/dommer ved Oslo tingrett. Tiltredelse etter nærmere avtale.

Avdelingsleder/ Dommer

Oslo tingrett

Stillingen innebærer lederansvar for ca 20 medarbeidere i en av våre rettsavdelinger, i tillegg til ordinære dommeroppgaver. Stillingen inngår også i domstolens ledergruppe.

Stillingen krever høy faglig kompetanse og analytiske evner. I tillegg til å ha gode dommerferdigheter, forventes det at den som utnevnes har evne til målrettet arbeid og strategisk planlegging, for å sikre god og effektiv ressursbruk i avdelingen og domstolen. Avdelingsleder har også ansvar for å bidra til å skape et godt arbeidsmiljø. Å lede andre krever evne til å motivere, styrke lagånden og håndtere konflikter på en god måte.

Avdelingsleder må kunne kommunisere godt på alle nivåer i organisasjonen gjennom faglig tyngde, respekt og gjennomslagskraft. I tillegg forutsettes det fleksibilitet og evne til gode vurderinger og prioriteringer med tanke på ressurser og tidsbruk i ulike typer saker og prosesser. Avdelingslederen forventes å være teamorientert og engasjert, med ønske om å bidra til å utvikle domstolen.

Øvrige kvalifikasjoner

 • Norsk statsborgerskap
 • Juridisk embetseksamen/universitetsgraden cand.jur eller master i rettsvitenskap
 • Arbeide selvstendig og være i stand til å ta vanskelige beslutninger
 • Fleksibel og ha høy arbeidskapasitet
 • God rolleforståelse

Uttømmende politiattest vil bli innhentet for kandidater som innstilles.

Vi kan tilby

 • Et selvstendig og meningsfylt arbeid med rom for faglig utvikling
 • Et omfattende introduksjonsprogram for nye dommere
 • Årlige oppdaterings- og etterutdanningstilbud
 • Mulighet for en måneds studiepermisjon hvert fjerde år
 • Gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse

Den som blir utnevnt må uten erstatning finne seg i de endringene som måtte bli gjort i domstolenes forretningskrets og organisering, f.eks. sammenslåing med andre domstoler. Omorganisering kan føre til bortfall av lederansvar, administrative oppgaver, endring av tittel og/eller nytt kontorsted.

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste være tilgjengelig på www.domstol.no/innstillingsradet. Det henvises i denne sammenheng til offentleglova § 25, annet ledd og til generell informasjon til søkerne, om mulighetene for å bli unntatt fra søkerlista.

Stilling som avd.leder/nestleder (10-24,9 årsverk) lønnes for tiden med kr. 1 270 000,-

Fra dette trekkes vanlig pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse, for tiden 2%.

Nærmere opplysninger om embetet kan fås ved henvendelse til:

 • Oslo tingrett v/sorenskriver Yngve Svendsen på telefon 22 03 52 00,
 • Innstillingsrådet for dommere v/sorenskriver Arnfinn Agnalt, tlf. 69 79 77 00, eller 
 • Domstoladministrasjonen v/ avd.dir. Solveig Moen, tlf. 73 56 70 00.

Generell informasjon om domstolen finnes på www.domstol.no/OTIR.

Søknad med CV, vitnemål og attester sendes elektronisk via link på denne siden” Søk denne stilling”. Alle attester og vitnemål legges ved samlet i et vedlegg. Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingen.

SØK HER!

Vennligst oppgi i søknaden hvor du fant denne stillingen!

 

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

NITO LOGO
NITO
Søknadsfrist: 
24.02.2019
LOGO NND
Norsk Nukleær dekommisjonering
Søknadsfrist: 
24.02.2019
NITO LOGO
NITO
Søknadsfrist: 
24.02.2019
LOGO EFTA
The EFTA Surveillance Authority
Søknadsfrist: 
24.02.2019
LOGO Riksvåpen
Oslo tingrett
Søknadsfrist: 
25.02.2019
LOGO Oslo kommune
Oslo kommune - Kommuneadvokaten
Søknadsfrist: 
25.02.2019
LOGO Fylkesmannen i Troms/Finnmark
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Søknadsfrist: 
03.03.2019
LOGO Fylkesmannen i Troms/Finnmark
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Søknadsfrist: 
03.03.2019
LOGO Inntrøndelag
Inntrøndelag tingrett, Steinkjer
Søknadsfrist: 
04.03.2019
LOGO Riksvåpen
Follo tingrett
Søknadsfrist: 
04.03.2019
LOGO Riksvåpen
Oslo byfogdembete
Søknadsfrist: 
04.03.2019
LOGO Riksvåpen
Eidsivating lagmannsrett
Søknadsfrist: 
05.03.2019
LOGO Noregs Høgsterett
Noregs Høgsterett
Søknadsfrist: 
06.03.2019
LOGO Fylkesmannen i Innlandet
Fylkesmannen i Innlandet, Hamar
Søknadsfrist: 
14.03.2019
LOGO EFTA
The EFTA Surveillance Authority
Søknadsfrist: 
17.03.2019