Avdelingsleder Byggesak

LOGO Drammen
Søknadsfrist: 
30.11.2020

Virksomhetsområdet byggesak inngår i kommunalområdet Arealplan, klima og miljø og er organisert med tre avdelinger; Byggesak 1, Byggesak 2 og en enhet for tilsyn og ulovlighetsoppfølging. Byggesaksavdelingene har erfarne medarbeidere med bred fagkompetanse som jobber på tvers og samarbeider tett. Vi søker en avdelingsleder for Byggesak 2 som vil inngå i lederteamet i virksomhetsområdet. 

Avdelingsleder Byggesak

Drammen kommune
  • Ny storkommune
  • Spennende byutvikling

Drammen kommune er gjennom de siste tiårene kjent for sin imponerende forvandling som har blitt prisbelønnet for byrom og –utvikling.  Den nyetablerte storkommunen har satt seg nye, ambisiøse mål og preges av høy utbyggingstakt og spennende satsinger fremover med bl.a. jernbaneutbygging, sykehusutbygging, samferdselsprosjekter og planprosesser for en rekke sentrumsnære transformasjonsområder samt klimavennlig utbygging. Kommunen skal preges av innovasjonsarbeid, og tjenestene skal skapes og utvikles der brukerne er.

Som avdelingsleder vil du få fag-, økonomi- og personalansvar for 13 medarbeidere.  Sammen med virksomhetsleder og avdelingsleder for byggesak 1 skal du ivareta, drifte og utvikle kommunens viktige arbeid med byggesaksbehandling. Med på laget får du høykompetente og dedikerte medarbeidere med stort engasjement.  Vi har opparbeidet gode rutiner og høy grad av kvalitetssikring.

Byggesaksområdet i Drammen kommune kan by på spennende oppgaver og et kompetent tverrfaglig arbeidsmiljø. Stillingen gir mulighet for å bidra i videreutviklingen av en nyetablert storkommune preget av nytenkning og tydelig fokus på brukerne.  Du vil kunne delta i Drammen kommunes lederskole/-utviklingsprogram og vi tilbyr lønn etter avtale.

Byggesaksavdelingene holder til i lyse og trivelige lokaler på rådhuset i Drammen med gangavstand fra jernbanestasjonen. 

Vi søker deg med relevant utdanning på masternivå. Realkompetanse kan kompensere for manglende utdanning. Vi forutsetter at du har faglig engasjement med solid kunnskap om byggesak og plan- og bygningslovgivningen samt forståelse for politiske prosesser. Du har lyst til å ta et lederansvar og trives i skjæringspunktet mellom fag og politikk. Fleksibilitet og stor arbeidskapasitet vil være en styrke i stillingen. Ledererfaring og personlig egnethet vil bli tillagt vekt. Gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig er en forutsetning. 

Ta gjerne uforpliktende kontakt med Randi Flugstad i Amrop Delphi, tlf. 905 84 138 eller virksomhetsleder Tone Hau Steinnes i Drammen kommune, tlf. 978 79 529.

SØK HER!

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

LOGO E-HELSE
Direktoratet for e-helse, Avdeling juss og informasjonssikkerhet
Søknadsfrist: 
24.01.2021
LOGO Arbeidstilsynet
Arbeidstilsynet, Førde
Søknadsfrist: 
24.01.2021
LOGO Oslo Met
OsloMet - Storbyuniversitetet
Søknadsfrist: 
24.01.2021
LOGO JAG
JAG Assistanse AS
Søknadsfrist: 
31.01.2021
LOGO Namdal tingrett
Namdal tingrett
Søknadsfrist: 
01.02.2021
LOGO UNE
Utlendingsnemda UNE
Søknadsfrist: 
07.02.2021
LOGO Kommunal- og moderniseringsdep
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Søknadsfrist: 
08.02.2021
LOGO Elopak
ELOPAK, Oslo
Søknadsfrist: 
09.02.2021
LOGO Elopak
ELOPAK, Oslo
Søknadsfrist: 
09.02.2021
LOGO Arbeids- og sos dep
Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
14.02.2021
LOGO Vest-Telemark tingrett
Vest-Telemark tingrett
Søknadsfrist: 
15.02.2021