Ass avdelingsdirektør Helseavdelingen

LOGO Fylkesmannen i Oslo og Viken
Søknadsfrist: 
15.03.2020

Helseavdelingen ledes av fylkeslege/avdelingsdirektør, og de respektive seksjonene ledes av seksjonssjefer. Assisterende avdelingsdirektør er en nyopprettet stilling, som sammen med fylkeslegen skal utgjøre avdelingens overordnede ledelse. Stillingen skal besettes av jurist for å dekke behov for juridisk kompetanse og overordnet tverrfaglighet i helseavdelingen og i avdelingens ledergruppe.

Ass avdelingsdirektør Helseavdelingen

Fylkesmannen i Oslo

Om stillingen

Helseavdelingen hos Fylkesmannen i Oslo og Viken består av 6 seksjoner fordelt på kontorstedene Moss, Drammen og Oslo. Helseavdelingen har en utadrettet virksomhet mot helse- og omsorgstjenesten, helse- og omsorgspersonell og sentrale myndigheter. Avdelingen har varierte forvaltningsoppgaver, herunder å føre et overordnet tilsyn med virksomhetene og å behandle et stort antall tilsyns- og klagesaker, samt å veilede og undervise helsepersonell. Dette krever en robust faggruppe og de ca. 100 ansatte utgjør en bred sammensetning av fagkompetanse.

Arbeidsoppgaver

Assisterende avdelingsdirektør skal bistå fylkeslege/avdelingsdirektør i drift og utvikling av helseavdelingen. Den som ansettes vil ha kontorsted ved avdelingens hovedkontor i Moss, men må jevnlig også være tilstede ved avdelingens kontorsteder i Oslo og Drammen. Stillingen vil få et selvstendig fag- og koordineringsansvar for det juridiske området med et særlig fokus på kvalitetsforbedring, kvalitetssikring og effektivitet i avdelingens oppgaveløsning. Videre skal den som blir tilsatt bidra til at helseavdelingen leverer tjenester av høy kvalitet, både gjennom juridisk kompetanseutvikling i avdelingen og ved faglig rettledning internt og eksternt. Assisterende avdelingsdirektør er avdelingsdirektørens administrative stedfortreder.

Kvalifikasjonskrav

 • Juridisk embetseksamen eller mastergrad i rettsvitenskap
 • Flere års relevant ledererfaring
 • Spisskompetanse innen helse- og forvaltningsrett
 • Evne til å stå i og håndtere krevende situasjoner og faglige dilemmaer
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Evne til å følge opp frister, målkrav og lojalitet til embetets prioriteringer
 • Gode IKT-/digitale ferdigheter

Personlige egenskaper:

 • God samfunns- og rolleforståelse
 • Evne til arbeide både langsiktig og under tidspress
 • Analytisk med evne til å tenke helhetlig
 • Ansvarsbevisst, strukturert og løsningsorientert
 • Høy arbeidskapasitet og gjennomføringsevne
 • Fleksibel og med gode samarbeidsevner
 • Kommuniserer godt og tydelig internt og eksternt
 • Evne til å lede og motivere medarbeidere

Personlig egnethet vil bli vektlagt ved tilsetting.

Vi kan tilby

Spennende oppgaver i utviklingen av et nytt embete. Muligheter for faglig og personlig utvikling, og utvikling av det juridiske fagfeltet i helseavdelinge. Du får jobbe sammen med dyktige kollegaer i et tverrfaglig og inkluderende arbeidsmiljø. Vi tilbyr gode velferdsordninger og fleksibel arbeidstid.

Stillingen lønnes som assisterende direktør (kode 1061) i lønnsspennet fra kr. 780 000 til 900 000,-, avhengig av tidligere yrkeserfaring og faglige kvalifikasjoner. Høyere lønn kan vurderes for spesielt kvalifiserte søkere. Fra lønnen trekkes 2 % til Statens pensjonskasse. Prøvetiden er på 6 måneder.

Har du spørsmål?

Ønsker du nærmere opplysninger om stillingen, ta gjerne kontakt med fylkeslege/avd.dir. Marianne Skjerven-Martinsen 32 26 68 51/913 84 968.

ISCO Group bistår i rekrutteringsprosessen og interesserte kan også kontakte rådgiver Geir Fottland på tlf. 930 09 523 eller fottland@iscogroup.no.

Fylkesmann er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av for eksempel alder, kjønn, funksjonshemming, hull i CV, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Søkere som tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, gjøres oppmerksom på at denne opplysningen kan bli brukt til registreringsformål ifm regjeringens inkluderingsdugnad. Embetet er IA-virksomhet (inkluderende Arbeidsliv).

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

LOGO Øystre Slidre kommune
Øystre Slidre kommune
Søknadsfrist: 
31.03.2020
LOGO Den Høyere Påtalemyndighet
Nordland statsadvokatembeter
Søknadsfrist: 
01.04.2020
LOGO Fylkesmannen i Agder
Fylkesmannen i Agder, Arendal
Søknadsfrist: 
14.04.2020
LOGO Oslo kommune
Oslo kommune, Utdanningsetaten
Søknadsfrist: 
14.04.2020
LOGO Fylkesnemndene for barnevern
Fylkesnemnda i Oslo og Viken, Oslo
Søknadsfrist: 
19.04.2020