Ansvarleg for forvaltning av kontraktar og innkjøp

LOGO UNE
Søknadsfrist: 
21.09.2020

UNE søkjer etter ein person til forvaltning av kontraktar og innkjøp til avdeling for Økonomi- og planadministrasjon. Vi søkjer etter deg som har interesse for og erfaring frå innkjøp og anskaffing. Stillinga har ei brei kontaktflate i UNE og ei viktig rolle  i vårt innkjøpssamarbeid med andre etatar. 

Ansvarleg for forvaltning av kontraktar og innkjøp

UNE Utlendingsnemnda

Som offentleg etat skal UNE følgje opp dei krava som blir stilte i bl.a. i Lov og Forskrift om offentlige anskaffelser. UNE kjøper årleg inn varar og tenester for omlag 75 millionar kroner. Forutan området for anskaffing har avdelinga ansvar for budsjett, rekneskap, lønn, dialog med og rapportering til overordna departement. Avdelinga består i dag av ni medarbeidarar. Vi tilbyr ei spennande stilling kor du får høve til å utvikle fagområdet i samarbeid med mange dyktige kollegaer.

Arbeidsoppgaver

 • Leie, planlegge og gjennomføre prosessar for anskaffing
 • Følgje opp avtaler (vurdere ev. fornye opsjonar, assistere ved reklamasjonar, kontroll av lønns- og arbeidsforhold, etc.) 
 • Laupande juridisk rådgjeving og assistanse i konkrete saker
 • Sjå til at UNE følgjer opp dei krava som blir stilte i Lov og Forskrift om offentlege anskaffelser og anna gjeldande regelverk
 • Delta i nettverksmøte (DIFI og Statens innkjøpssenter) og bidra i dei tilfella kor det er aktuelt med avtalar om samkjøp.
 • Vere kontaktpunkt for avtalar inngått av Statens innkjøpssenter
 • Gjennomføre konkurransar,  og halde ved like registeret over kontraktar i vårt KGV system (verktøy for gjennomføring av konkurransar)
 • Hjelpe med andre oppgåver i avdelinga ved behov

Kvalifikasjoner

 • Relevant høgare utdanning, fortrinnsvis juridisk eller økonomisk
 • God kompetanse på og erfaring med offentlege innkjøp
 • God evne til skriftleg og munnleg framstilling
 • Gode datakunnskapar

Personlige egenskaper

 • Fagleg og personleg integritet som grunnlag for sjølvstendig arbeid og initiativ
 • Gode evner til samarbeid og kommunikasjon
 • Løysingsorientert, fleksibel og gjennomføringsdyktig
 • Godt rusta til å handtere eit høgt aktivitetsnivå
 • Strukturert, systematisk og nøyaktig
 • Positiv og serviceinnstilt

Vi tilbyr

 • Ei spennande stilling i ein etat som har eit viktig samfunnsoppdrag
 • Eit engasjert, tverrfagleg miljø med høg kompetanse 
 • Gode moglegheiter for fagleg utvikling
 • Eit godt tilrettelagt arbeidsmiljø i hyggjelege lokale sentralt i Oslo
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar gjennom Statens pensjonskasse
 • Fleksitid og moglegheiter for å avspasere
 • Trening i arbeidstida
 • Lønnsvilkår: Stillinga blir lønt som rådgivar/seniorrådgivar, kr. 470.000-780.000, avhengig av kvalifikasjonar. Frå lønna blir trekt 2 % innskot til Statens Pensjonskasse
 • I samsvar med offentleglova kan ein søkjar offentleggjerast sjølv om han/ho har bedt om ikkje å bli oppført på søkjarlista. Vedkomande vil i så fall bli varsla
 • Søkjarar som er borgarar av land som ikkje er medlem av EØS, vil bli bedd om å samtykkje til innsyn i eiga utlendingssak dersom dei blir innkalla til intervju
 • Vi ber om at søknaden din går via Webcruiter som er administrasjonssystemet vårt knytt til rekruttering. Vitnemål, karakterutskrifter og attestar må leggjast ved saman med søknad innan søknadsfristen.

SØK HER!

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

LOGO Den Høyere Påtalemyndighet
Den Høyere Påtalemyndighet, Rogaland statsadvokatembeter
Søknadsfrist: 
25.11.2020
LOGO Den Høyere Påtalemyndighet
Den Høyere Påtalemyndighet, Hedmark og Oppland statsadvokatembeter
Søknadsfrist: 
27.11.2020
LOGO Den Høyere Påtalemyndighet
Den Høyere Påtalemyndighet, Trøndelag statsadvokatembeter
Søknadsfrist: 
27.11.2020
LOGO Den Høyere Påtalemyndighet
Den Høyere Påtalemyndighet, Troms og Finnmark statsadvokatembeter
Søknadsfrist: 
27.11.2020
LOGO Den Høyere Påtalemyndighet
Den Høyere Påtalemyndighet, Nordland statsadvokatembeter
Søknadsfrist: 
27.11.2020
LOGO Kommunal- og moderniseringsdep
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Søknadsfrist: 
30.11.2020
LOGO Vestfold tingrett
Vestfold tingrett
Søknadsfrist: 
30.11.2020
LOGO Drammen
Drammen kommune
Søknadsfrist: 
30.11.2020
LOGO EOS Utvalget
EOS Utvalget
Søknadsfrist: 
01.12.2020
LOGO NAV
NAV Klageinstans, Styringsenhet, Tønsberg
Søknadsfrist: 
02.12.2020
LOGO Fylkesmannen i Troms/Finnmark
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Søknadsfrist: 
02.12.2020
LOGO Drammen kommune
Drammen kommune
Søknadsfrist: 
02.12.2020
LOGO Wigemyr & Co
Wigemyr & Co, Kristiansand
Søknadsfrist: 
05.12.2020