Anskaffelsesleder IKT

LOGO Politiet
Søknadsfrist: 
04.10.2020

Er du løsningsorientert og har erfaring med offentlige anskaffelser? Politiet søker ny anskaffelsesleder innenfor IKT

Anskaffelsesleder IKT

Politiets Fellestjenester (PFT) har som oppgave å gjennomføre anskaffelser for hele politiet. Vi søker en faglig sterk, strukturert og målrettet person som ønsker å bidra til ytterligere profesjonalisering av politiets anskaffelser innenfor IKT og være med på å bringe politiet inn i fremtiden. Du vil være en del av et stort anskaffelsesmiljø, der IKT er en av tre hovedkategorier. Vi er et godt team, både faglig og sosialt, bestående av 10 personer som jobber dedikert med IKT-anskaffelser i tett samarbeid med fagmiljøene i Politiets IKT-tjenester. I vårt team får du mulighet til å påvirke og lede gjennomføringen av komplekse anskaffelser i tverrfaglig samarbeid med sterke IKT-hoder. Du vil også ha muligheten til å synliggjøre hvordan IKT kan bidra til strategisk utvikling i politiet. Vi har etablert gode prosesser som gjør at vi kan fokusere på hvordan anskaffelser kan bidra til å løse politiets kjerneoppgaver og samfunnsoppdrag.

PFT søker en anskaffelsesleder som er nysgjerrig og ønsker å utvikle seg selv og seksjonen. Dette betyr at vi ikke nødvendigvis må ha seniorkompetanse, men at det like gjerne kan være en yngre anskaffelsesleder som fortrinnsvis har erfaring med IKT-anskaffelser fra en annen offentlig virksomhet.

Vil du være en del av et spennende fagmiljø i utvikling og bidra til å forme fremtidens politi sammen med et av Norges største offentlige IKT-miljø, er dette jobben for deg!

Arbeidsoppgaver

 • Gjennomføre offentlige IKT anskaffelser

Sentrale arbeidsoppgaver for stillingen

 • Gjennomføre offentlige anskaffelser i henhold til politiets anskaffelsesprosess og rutiner 
 • Lede gjennomføring av IKT anskaffelsesprosesser fra behovet er identifisert til kontrakten er etablert
 • Være bindeleddet mellom politiets behov og markedene ved å bidra til strategisk leverandørstyring, samhandling med leverandører og samarbeidspartnere 
 • Utarbeide og implementere kategori- og anskaffelsesstrategier, prosesser og rutiner
 • Bidra til at kontrakter implementeres i linja og brukes aktivt som styringsverktøy, støtte oppfølging av leverandører og kontrakter
 • Bidra aktivt til kompetanseutvikling

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på minimum bachelornivå ved høyskole eller universitet, gjerne mastergrad innenfor aktuelle fagområder som blant annet rettsvitenskap, IKT, økonomi/ anskaffelser. Erfaring og gode resultater kan kompensere for manglende formell bakgrunn.
 • Det er en fordel med kunnskap om offentlig anskaffelsesregelverk og bruk av Statens Standardavtaler.
 • Det er en fordel med kompetanse fra ledelse og gjennomføringen av IKT anskaffelsesprosesser; fra å vurdere behov og forberede anskaffelsen, konkurransegjennomføring og kontraktsforhandlinger.
 • Du må ha plettfri vandel og være skikket for tjeneste i politiet. Politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse, jf. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41. I tillegg må du kunne sikkerhetsklareres til nivå HEMMELIG.

Det er ønskelig at du har: 

 • Erfaring med implementering av kontrakter i linja og hvordan denne kan brukes som et styringsverktøy i oppfølgingen av leverandører og kontrakter.
 • Kjennskap til IKT-markeder og sourcingtrender.
 • Erfaring med utarbeidelse og implementering av kategori- og anskaffelsesstrategier.

Personlige egenskaper

 • Din arbeidsform er effektiv og du er i stand til å håndtere mange oppgaver parallelt, eksempelvis må du kunne håndtere både langsiktige prosjekter og ad hoc-oppgaver som måtte oppstå. Dette krever også at du har en helhetlig tilnærming til oppgaver og ser løsninger der de ikke alltid er åpenbare.
 • Vi jobber både prosjektbasert og med egne leveranser, så derfor er det viktig at du også evner å motivere deg selv og utøve selvledelse på egne oppgaver.
 • Som person tar du initiativ til forbedringer og bidrar til utvikling. Du skaper gode relasjoner til de rundt deg, samarbeider godt både internt i avdelingen og med resten av organisasjonen ved å arbeide strukturert og prosessorientert og få andre med deg i endring og utvikling. Hos oss har vi en kultur for å gjøre hverandre gode!

Vi tilbyr

 • En utfordrende og spennende arbeidsplass for deg som vil være med på å forme fremtidens politi.
 • Et stort fagmiljø innen offentlige anskaffelser og hyggelig arbeidsmiljø med lokaler sentralt på Majorstua.
 • Varierte arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheter.
 • Stillingen lønnes som seniorrådgiver (stillingskode 1364) fra kr. 650.000 - 820.000 brutto pr. år, alternativt som rådgiver (stillingskode 1434) fra kr. 550.000 - 650.000, i henhold til Statens lønnsregulativ avhengig av kompetanse.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger (se https://www.spk.no/ for mer info).
 • Gode arbeidsbetingelser, blant annet fleksibel arbeidstid, sommertidsordning og mulighet for trening i arbeidstiden.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav.

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i vår rekrutteringsportal dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i rekrutteringsportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Les mer på https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling



Politiet mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi trenger medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, erfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil om mulig tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil søkeren bli varslet om dette.

Om arbeidsgiveren

Utviklingen av Politiets Fellestjenester (PFT) er et viktig virkemiddel i reformarbeidet i politiet. Flere og nye tjenester er tenkt lagt til PFT, og dette skal bidra til å frigjøre ressurser i politidistrikt og særorgan slik at de får mer kraft til de operative politioppgavene. PFT er politiets profesjonelle leverandør av etterspurte produkter og administrative tjenester. PFT er en pådriver for å utvikle et mer enhetlig politi gjennom innovasjon, standardisering og enhetlige løsninger. PFT er samarbeidspartneren som skaper stordriftsfordeler og synergier gjennom forpliktende samarbeid. Det er medarbeiderne i PFT som gjør det mulig å møte våre utfordringer og levere som lovet. Som medarbeider i Politiet kjennetegnes du som modig og helhetsorientert, du viser respekt og er tett på. 

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

LOGO NAV
NAV Kontroll styringsenhet
Søknadsfrist: 
25.10.2020
LOGO Skatteetaten
Skattedirektoratet, Skatteetaten
Søknadsfrist: 
26.10.2020
LOGO Drammen
Drammen kommune
Søknadsfrist: 
28.10.2020
LOGO NITO
NITO
Søknadsfrist: 
31.10.2020
LOGO Statens jernbanetilsyn
Statens jernbanetilsyn
Søknadsfrist: 
01.11.2020
LOGO Statens jernbanetilsyn
Statens Jernbanetilsyn
Søknadsfrist: 
01.11.2020
LOGO Sekretariatet for Kontaktpunktet for ansvarlig næringsliv
Sekretariatet for Kontaktpunktet for ansvarlig næringsliv
Søknadsfrist: 
01.11.2020
LOGO Utenriksdep
Utenriksdepartementet, Personalenheten
Søknadsfrist: 
01.11.2020
LOGO DIBK
Direktoratet for byggkvalitet
Søknadsfrist: 
08.11.2020
LOGO Høgskolen i Molde
Høgskolen i Molde
Søknadsfrist: 
15.11.2020