Anskaffelsesleder IKT

LOGO Politiet
Søknadsfrist: 
21.10.2019

Politiets fellestjenester (PFT) gjennomfører store og komplekse anskaffelser som bidrartil utviklingen av fremtidens politi. Medarbeiderne i avdeling for Anskaffelser og Juridisk har ansvar for å gjennomføre anskaffelser, og inngå rammeavtaler og kontrakter i tråd med kategoristrategi, kategoriens prioriteringer og gjeldenderegelverk.

Anskaffelsesleder IKT

Politiets Fellestjenester (PFT)

PFT søker nå etter en medarbeider i fast stilling til avdeling forAnskaffelser og Juridisk, hovedkategori IKT. Medarbeideren vil rapportere tilseksjonsleder for hovedkategori IKT. Vi søker en faglig sterk, strukturert ogmålrettet person som ønsker å bidra til ytterligere profesjonalisering avpolitiets anskaffelser innenfor IKT. Vi er i dag 9 personer som jobber dedikertmed IKT-anskaffelser for hele politiet, i tett samarbeid med fagmiljøene iPolitiets IKT-tjenester. I vårt team får du mulighet til å påvirke og være endel av gjennomføringen av komplekse anskaffelser i tverrfaglig samarbeid medsterke IKT-hoder. Vi har etablert gode prosesser som gjør at vi kan fokusere påhvordan anskaffelser kan bidra til å løse politiets kjerneoppgaver ogsamfunnsoppdrag. 

PFT er ute etter en anskaffelsesleder som er nysgjerrig og ønsker å utvikle segselv og seksjonen. Dette betyr at vi ikke nødvendigvis må ha seniorkompetanse,men at det like gjerne kan være en yngre anskaffelsesleder som fortrinnsvis harerfaring med IKT-anskaffelser fra en annen offentlig virksomhet.

Vil du være en del av et spennende fagmiljø i utvikling og bidra til å forme fremtidens politi, er dettejobben for deg.

Arbeidsoppgaver

 • Gjennomføre offentlige IKT anskaffelser for Politiet
 • Lede gjennomføringen av IKT anskaffelsesprosesser; fra konseptfase til planlegging, konkurransegjennomføring og kontraktsforhandlinger
 • Bidra til at kontrakter implementeres i linja og brukes aktivt som styringsverktøy, støtte oppfølging av leverandører og kontrakter
 • Være bindeleddet mellom politiets behov og markedene
 • Utarbeide og implementere kategori- og anskaffelsesstrategier
 • Bidra aktivt til kompetanseutvikling

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på minimum bachelornivå ved høyskole eller universitet, gjerne mastergrad innenfor aktuelle fagområder som blant annet rettsvitenskap, IKT, økonomi/ anskaffelser. Erfaring og gode resultater kan kompensere for manglende formell bakgrunn.
 • Det er en fordel med kunnskap om offentlig anskaffelsesregelverk og bruk av Statens Standardavtaler.
 • Det er en fordel med kompetanse fra ledelse og gjennomføringen av IKT anskaffelsesprosesser; fra å vurdere behov og forberede anskaffelsen, konkurransegjennomføring og kontraktsforhandlinger.
 • Du må ha plettfri vandel og være skikket for tjeneste i politiet. Politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse, jf. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41.

Det er ønskelig at du har:

 • Erfaring med implementering av kontrakter i linja og hvordan denne kan brukes som et styringsverktøy i oppfølgingen av leverandører og kontrakter.
 • Kjennskap til IKT-markeder og sourcingtrender.
 • Erfaring med utarbeidelse og implementering av kategori- og anskaffelsesstrategier.

Personlige egenskaper

Som person tar du initiativ til forbedringer og bidrar til utvikling. Du skaper gode relasjoner til de rundt deg, samarbeider godt både internt iavdelingen og med resten av organisasjonen ved å arbeide strukturert ogprosessorientert og få andre med deg i endring og utvikling. Hos oss har vi enkultur for å gjøre hverandre gode! 

Vi jobber både prosjektbasert og med egne leveranser, derfor er det viktig at du også evner å motivere deg selv og utøve selvledelse på egneoppgaver. 

Din arbeidsform er effektiv og du er i stand til å håndtere mange oppgaver parallelt, eksempelvis må du kunne håndtere bådelangsiktige prosjekter og ad hoc-oppgaver som måtte oppstå. Dette krever ogsåat du har en helhetlig tilnærming til oppgaver og ser løsninger der de ikke alltider åpenbare.

Vi tilbyr

 • En utfordrende og spennende arbeidsplass for deg som vil være med på å forme fremtidens politi 
 • Stillingen lønnes som seniorrådgiver (stillingskode 1364) fra kr. 650.000 - 820.000 brutto pr. år, alternativt som rådgiver (stillingskode 1434) fra kr. 550.000 - 650.000, i henhold til Statens lønnsregulativ avhengig av kompetanse
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger (se https://www.spk.no/ for mer info)
 • Gode arbeidsbetingelser, blant annet fleksibel arbeidstid, sommertidsordning og mulighet for trening i arbeidstiden

 

Om arbeidsgiver: 

Politiets Fellestjenester (PFT) har ca. 420 ansatte som holder til i Oslo, Jaren og i Kristiansund. I tillegg har vi flere medarbeidere spredt over flere regioner ellers i landet. Vi vil rekruttere den best kvalifiserte kandidaten til stillingen, og trenger derfor et bredt rekrutteringsgrunnlag. Politiet er en åpen og inkluderende etat hvor alle søkere blir vurdert likeverdig. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med relevant utdanning, bakgrunn, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss.

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil søkeren bli varslet om dette.

Om arbeidsgiveren

Utviklingen av Politiets Fellestjenester (PFT) er et viktig virkemiddel i reformarbeidet i politiet. Flere og nye tjenester er tenkt lagt til PFT, og dette skal bidra til å frigjøre ressurser i politidistrikt og særorgan slik at de får mer kraft til de operative politioppgavene. PFT er politiets profesjonelle leverandør av etterspurte produkter og administrative tjenester. PFT er en pådriver for å utvikle et mer enhetlig politi gjennom innovasjon, standardisering og enhetlige løsninger. PFT er samarbeidspartneren som skaper stordriftsfordeler og synergier gjennom forpliktende samarbeid. Det er medarbeiderne i PFT som gjør det mulig å møte våre utfordringer og levere som lovet. Som medarbeider i Politiet kjennetegnes du som modig og helhetsorientert, du viser respekt og er tett på. 

SØK HER !

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

LOGO Fylkesmannen i Troms/Finnmark
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Søknadsfrist: 
20.07.2020
LOGO Jurist
Juristforbundet - Samfunnsviterne - Samfunnsøkonomene
Søknadsfrist: 
25.07.2020
LOGO Den Høyere Påtalemyndighet
Den Høyere Påtalemyndighet, Vestfold, Telemark og Buskerud statsadvokatembeter
Søknadsfrist: 
01.08.2020
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Søknadsfrist: 
09.08.2020
LOGO Fylkesmannen i Troms/Finnmark
Søknadsfrist: 
09.08.2020
LOGO Arbeids- og sos dep
Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
16.08.2020
LOGO Arbeids- og sos dep
Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
16.08.2020
LOGO Arbeids- og sos dep
Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
16.08.2020
LOGO Økokrim
Økokrim
Søknadsfrist: 
25.08.2020