Advokater/jurister

LOGO GIEK
Søknadsfrist: 
14.06.2020

Vil du bidra til å fremme norsk eksport?

Advokater/jurister

Garantiinstituttet for eksportkreditt

Juridisk avdeling i GIEK søker to faglig sterke advokater/jurister til faste stillinger. Arbeidsområdet omfatter løpende bistand i behandlingen av garantisaker og samarbeid i tverrfaglige team i større lånetransaksjoner, gjerne med flere jurisdiksjoner involvert. Seksjonen består av 12 kompetente kollegaer. Det er ønskelig med erfaring fra bank –og finansfaglig arbeid.

Stillingene rapporterer til juridisk direktør.

Arbeidsoppgaver
 • Arbeidsområdet omfatter løpende bistand i garantisakene. Dette innebærer ofte å være bidragsyter i GIEKs tverrfaglige team og i større lånetransaksjoner, gjerne med flere jurisdiksjoner involvert, samt oppfølgning ved mislighold og restrukturering.
 • I tillegg vil de fleste typer av juridiske spørsmål knyttet til GIEKs virksomhet være en del av arbeidsoppgavene.
 • Det vil være utstrakt kommunikasjon med norske og utenlandske advokater, finansinstitusjoner og foretak.

 

Kvalifikasjoner
 • Mastergrad i jus/cand.jur med gode resultater
 • Minimum 5 års erfaring fra forretningsadvokatvirksomhet med bank-/finansjuridiske problemstillinger eller i annen relevant stilling. 
 • Ønskelig med erfaring fra bistand knyttet til prosjektfinansiering og lånedokumentasjon
 • Erfaring med oppfølgning av mislighold og utsatte engasjementer/restrukturering vil bli vektlagt
 • Gode norsk- og engelskkunnskaper, både muntlig og skriftlig
 • Noe reisevirksomhet må påregnes
Personlige egenskaper
 • God forretningsforståelse
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Evne til å bygge relasjoner både internt og eksternt
 • Evne til å ta selvstendig ansvar for dine arbeidsoppgaver
 • Strukturert arbeidsform
 • Fleksibel, proaktiv og løsningsorientert
Vi tilbyr
 • I GIEK vil du møte utfordrende og spennende oppgaver i en kompetansebedrift med et unikt kjennskap til norsk eksport og internasjonal handel. 
 • Vi har et godt og uformelt arbeidsmiljø, og du får gode muligheter for oppdatering og utvikling hos oss. 
 • Vi holder for tiden til i nyoppussede lokaler på Aker Brygge i Oslo sentrum. 
 • Lønn etter avtale ihht statens lønnsregulativ
Utlysningsinformasjon

Ansettelsesforhold: Fast    Søknadsfrist: 14.06.2020

 

Kontakperson: Ole Jan Rimstad, Prime Executive  

E-post: ojr@primepeople.no

Mobil: 995 93 014

 

Alle kvalifiserte søkere vil bli vurdert, uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion, kjønnsidentitet, eller etnisk bakgrunn. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli gjort offentlig, selv om søker ber om ikke å bli oppført på søkerliste jamfør Offentleglova §25. Det vil det i så fall bli opplyst om. Om ønskelig kan innledende kontakt med vår rådgiver være konfidensiell, også overfor GIEK. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Aktuell tilrettelegging kan for eksempel være tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid. Les mer om positiv særbehandling i staten her: https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling

 

SØK HER!

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

LOGO Politiet PFT
Politiets Fellestjenester
Søknadsfrist: 
02.07.2020
LOGO Fylkesmannen i Troms/Finnmark
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Søknadsfrist: 
20.07.2020
LOGO Jurist
Juristforbundet - Samfunnsviterne - Samfunnsøkonomene
Søknadsfrist: 
25.07.2020
LOGO Den Høyere Påtalemyndighet
Den Høyere Påtalemyndighet, Vestfold, Telemark og Buskerud statsadvokatembeter
Søknadsfrist: 
01.08.2020