Advokat/advokat- fullmektig (vikariat)

LOGO Utlendingsnemda
Søknadsfrist: 
10.12.2020

Stillingen er et vikariat med en varighet på ett år fra tiltredelsesdato.

Advokat/advokat- fullmektig (vikariat)

Utlendingsnemda UNE

Avdeling for prosedyre har ansvar for å håndtere og prosedere saker for domstolene (tingrett, lagmannsrett og Oslo byfogdembete). Arbeidet utføres etter avtale og i samarbeid med Regjeringsadvokaten. Avdelingen og dens ansatte er faglig uavhengige, og kan ikke instrueres om sin utøvelse av rollen som prosessfullmektig. Avdelingen består av syv advokater/advokatfullmektiger og en avdelingsleder.

Stillingen som advokat / advokatfullmektig i UNE vil gi omfattende prosedyreerfaring for ting og lagmannsrett. Sakene reiser prosessuelle, forvaltningsrettslige, utlendingsrettslige og andre juridiske spørsmål, og kan by på krevende vurderinger. Som advokat /advokatfullmektig i UNE vil du bli del av et sterkt utlendingsrettslig fagmiljø, og et nytt og spennende prosedyrefaglig miljø. Du vil få gode muligheter for faglig og personlig utvikling.

Stillingen er et vikariat med en varighet på ett år fra tiltredelsesdato.

UNE er opptatt av mangfold og ønsker å være en arbeidsplass som gjenspeiler befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av for eksempel alder, kjønn, funksjonshemming, hull i CV’en, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Vi ønsker at alle som jobber i UNE skal kunne identifisere seg med våre verdier; pålitelighet, åpenhet og respekt.

Arbeidsoppgaver

 • Forberede og føre saker for byfogd, tingrett og lagmannsrett
 • Ha utstrakt dialog med saksbehandlere og nemndledere i forbindelse med rettssaker
 • Gi råd og veiledning om håndteringen av rettssaker
 • Bistå med kunnskapsoverføring fra rettssakene til UNEs øvrige virksomhet og Regjeringsadvokaten gjennom utredninger/analyser, foredrag eller lignende
 • Du må påregne noe mediehåndtering i forbindelse med enkeltsaker
 • Andre arbeidsoppgaver må også påregnes

Kvalifikasjoner

 • Det kreves at du har juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap
 • For å bli ansatt som advokat må du ha advokatbevilling og flere års juridisk arbeidserfaring, herunder erfaring fra domstolsbehandling av sivile saker og prosedyreerfaring godt utover kravet til advokatbevilling
 • For å bli ansatt som advokatfullmektig kreves det god kunnskap om domstolsprøvingen av forvaltningsvedtak, særlig utlendingssaker. Det er også en fordel med erfaring som advokatfullmektig eller dommerfullmektig
 • Du må ha god kunnskap om forvaltningsrett, utlendingsrett og annet relevant nasjonalt og internasjonalt regelverk. Spesielt i stillingen som advokatfullmektig blir dette særlig vektlagt
 • Du må ha gode ferdigheter i bruk av IT-verktøy
 • Erfaring fra utlendingsforvaltningen vil være særlig interessant

Personlige egenskaper

 • Du må ha høy faglig integritet og evne til å forsvare din faglige uavhengighet
 • Du må ha høy arbeidskapasitet og evne til å levere arbeid av høy kvalitet også under tidspress ved frister under rettsprosessen
 • Du må ha gode samarbeidsevner, og samtidig kunne arbeide selvstendig
 • Du må ha evne til å formidle komplisert informasjon på en klar og forståelig måte
 • Du må være fleksibel og endringsorientert

Vi tilbyr

 • Et stort og engasjert tverrfaglig miljø med høy kompetanse
 • Godt tilrettelagt arbeidsmiljø i hyggelige lokaler sentralt i Oslo
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger gjennom Statens pensjonskasse
 • Fleksitid og andre statlige velferdsordninger
 • Lønnsbetingelser: Stillingen som advokat vil lønnes som seniorrådgiver, kr. 566 700-910 000. Stillingen som advokatfullmektig vil lønnes som rådgiver eller seniorrådgiver, kr. 490 600- 708 000. Stillings- og lønnsplassering avhengig av kvalifikasjoner
 • I samsvar med offentleglova kan en søker offentliggjøres selv om han/hun har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Vedkommende vil i så fall bli varslet
 • Søkere som er borgere av land som ikke er medlem av EØS, vil bli bedt om å samtykke til innsyn i egen utlendingssak dersom de blir innkalt til intervju
 • Vi anmoder om at din søknad går via Webcruiter, som er vårt administrasjonssystem knyttet til rekruttering. Vitnemål, karakterutskrifter og attester må legges ved sammen med søknad innen søknadsfristen
 • Vi ber deg om å presisere i søknaden om du søker stillingen som advokat eller advokatfullmektig

Kontaktinformasjon

 • Avdelingsleder Kjell Handeland - 412 23 291 / khn@une.no 

SØK HER!

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

LOGO Council of Europe
Council of Europe, Directorate of Human Resources
Søknadsfrist: 
18.01.2021
LOGO Utenriksdep
Utenriksdepartementet
Søknadsfrist: 
21.01.2021
LOGO Regjeringsadvokaten
Regjeringsadvokaten
Søknadsfrist: 
22.01.2021
LOGO E-HELSE
Direktoratet for e-helse, Avdeling juss og informasjonssikkerhet
Søknadsfrist: 
24.01.2021
LOGO Arbeidstilsynet
Arbeidstilsynet, Førde
Søknadsfrist: 
24.01.2021
LOGO Oslo Met
OsloMet - Storbyuniversitetet
Søknadsfrist: 
24.01.2021
LOGO JAG
JAG Assistanse AS
Søknadsfrist: 
31.01.2021
LOGO Namdal tingrett
Namdal tingrett
Søknadsfrist: 
01.02.2021
LOGO Arbeids- og sos dep
Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
14.02.2021
LOGO Vest-Telemark tingrett
Vest-Telemark tingrett
Søknadsfrist: 
15.02.2021