Advokat/advokat- fullmektig

LOGO Statskog
Søknadsfrist: 
15.03.2020

En ettårig engasjementstilling ved hovedkontoret i Namsos

Advokat/advokat- fullmektig

Statskog, Namsos

Statskog SF

er landets største grunneier, og forvalter og utvikler statens utmarkseiendommer. Statskog er organisert i tre kjerneområder: Eiendom, Skog og Friluftsliv. Statskog har om lag 110 ansatte fordelt på 18 kontor i hele landet. Hovedkontoret ligger i Namsos. Vi er opptatt av mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonshemming eller kulturell bakgrunn.

Ansvar og oppgaver

  • Rådgivning, saksbehandling og iretteføring
  • Sentrale rettsområder er tingsrett, ekspropriasjonsrett, kontraktsrett, allmenningsrett, miljørett, vassdragsrett og selskapsrett

Kvalifikasjoner

  • Juridisk embedseksamen (can.jur eller master i rettsvitenskap)
  • Sikker skriftlig og muntlig formuleringsevne
  • Gode samarbeidsevner
  • Strukturert og selvgående

Vi tilbyr

  • utfordrende arbeidsoppgaver i et kompetent og trivelig fagmiljø
  • en raus personalpolitikk med gode pensjons- og forsikringsordninger
  • Lønn og øvrige betingelser etter avtale.

Kontaktinfo:

Se også vår hjemmeside www.statskog.no

Kun søknad og CV som sendes elektronisk via www.jobbnorge.no innen 15.03.2020 vil bli behandlet.

SØK HER!

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

LOGO Øystre Slidre kommune
Øystre Slidre kommune
Søknadsfrist: 
31.03.2020
LOGO Den Høyere Påtalemyndighet
Nordland statsadvokatembeter
Søknadsfrist: 
01.04.2020
LOGO Fylkesmannen i Agder
Fylkesmannen i Agder, Arendal
Søknadsfrist: 
14.04.2020
LOGO Oslo kommune
Oslo kommune, Utdanningsetaten
Søknadsfrist: 
14.04.2020
LOGO Fylkesnemndene for barnevern
Fylkesnemnda i Oslo og Viken, Oslo
Søknadsfrist: 
19.04.2020