Advokat/advokat- fullmektig

LOGO Tr heim kommune
Søknadsfrist: 
01.06.2019

Kommuneadvokaten i Trondheim har ledig stilling som advokat/advokatfullmektig i fast 100 prosent stilling med tiltredelse etter nærmere avtale.
 

Advokat/advokat- fullmektig

Kommuneadvokaten, Trondheim kommune

Kommuneadvokaten er Trondheim kommunes eget advokatkontor. Kommuneadvokaten skal ivareta kommunens rettslige og økonomiske interesser. Foruten å prosedere
kommunens saker for domstolen og fylkesnemnd er Kommuneadvokaten rådgiver for kommunens strategiske ledelse og utreder rettslige spørsmål for hele den kommunale virksomheten. Sakstypene spenner over et bredt felt, både innenfor offentlig og privat rett. Stilling som advokat/advokatfullmektig ved Kommuneadvokatens kontor gir rikelig anledning til prosedyre.

Kommuneadvokaten er en egen faggruppe i Rådmannens fagstab og kommuneadvokaten har den faglige og administrative ledelsen for gruppen som består av sju advokater, i tillegg til kommuneadvokaten. Kontoret legger vekt på å ha et godt sosialt og faglig miljø. Kontinuerlig kompetanseoverføring og utvikling er viktig for oss og faglige diskusjoner mellom kolleger preger arbeidsformen vår.

Det søkes etter en advokat/advokatfullmektig med stor arbeidskapasitet, solide juridiske kunnskaper og gode evner til rolleforståelse og til å strukturere sin arbeidshverdag. Både jurister med relevant erfaring fra advokatvirksomhet og nyutdannede jurister oppfordres til å søke.

Arbeidsoppgaver

• Prosessoppdrag for kommunen i Fylkesnemnd og domstolene i alle typer saker
• Rådgivningsoppdrag ovenfor kommunens enheter i alle typer rettsspørsmål
• Deltakelse i kontorets interne kompetanseutvikling

Kvalifikasjoner

• Juridiske fag
• Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad

Personlige egenskaper

• Svært gode juridiske kunnskaper
• Stor arbeidskapasitet 
• Gode evner til rolleforståelse
• Gode evner til å arbeide selvstendig og til å strukturere egen arbeidshverdag

Vi tilbyr

• Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler
• En fleksibel og utfordrende arbeidshverdag med store muligheter for personlig og faglig utvikling

Kontaktinformasjon

• Kommuneadvokat Lars Marius Heggberget - 901 24 471

SØK HER !

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

LOGO VIRKE
VIRKE, Oslo
Søknadsfrist: 
21.05.2019
LOGO Riksvåpen
Sør-Trøndelag tingrett
Søknadsfrist: 
24.05.2019
LOGO Riksvåpen
Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker, Oppland og Hedmark
Søknadsfrist: 
25.05.2019
LOGO NTNU
NTNU, Trondheim
Søknadsfrist: 
26.05.2019
LOGO SJT
Statens jernbanetilsyn
Søknadsfrist: 
26.05.2019
LOGO NHO
Næringslivets Hovedorganisasjon
Søknadsfrist: 
27.05.2019
LOGO E-HELSE
Direktoratet for e-helse
Søknadsfrist: 
02.06.2019
LOGO Høyesterett
Høyesterett
Søknadsfrist: 
02.06.2019
LOGO Fylkesmannen i Oslo og Viken
Fylkesmannen i Oslo og Viken
Søknadsfrist: 
03.06.2019
LOGO NAV
NAV, Oslo
Søknadsfrist: 
09.06.2019
LOGO NAV
NAV, Oslo
Søknadsfrist: 
12.06.2019
LOGO Høyesterett
Norges Høyesterett
Søknadsfrist: 
17.06.2019