Advokat/advokat- fullmektig

LOGO UNE
Søknadsfrist: 
01.04.2019

Seksjon for prosedyre er en enhet i UNE og har ansvar for å håndtere og prosedere saker for domstolene (tingrett, lagmannsrett og Oslo byfogdembete). Seksjonen inngår i en avdeling sammen med seksjon for generelle juridiske saker. Seksjonen og dens ansatte er faglig uavhengige, og kan ikke instrueres om sin utøvelse av rollen som prosessfullmektig. Seksjonen består av syv advokater/advokat- fullmektiger og en seksjonssjef.

Advokat/advokat- fullmektig

Utlendingsnemnda, Seksjon prosedyre
Enheten har ledig ett til to vikariat som advokat / advokatfullmektig. Stillingene varer ett år fra tiltredelsesdatoen. Det er ønskelig med tiltredelse innen 1. august.
Stillingen som advokat/advokatfullmektig vil gi omfattende prosedyreerfaring for ting og lagmannsrett. Sakene reiser prosessuelle, forvaltningsrettslige, utlendingsrettslige og andre juridiske spørsmål, og kan by på krevende vurderinger. Som advokat /advokatfullmektig i UNE vil du bli del av et sterkt utlendingsrettslig fagmiljø, og et nytt og spennende prosedyrefaglig miljø. Du vil få gode muligheter for faglig og personlig utvikling.
 
Arbeidsoppgaver
 • Forberede og føre saker for byfogd, tingrett og lagmannsrett
 • Ha utstrakt dialog med saksbehandlere og nemndledere i forbindelse med rettssaker
 • Gi råd og veiledning om håndteringen av rettssaker
 • Bistå med kunnskapsoverføring fra rettssakene til UNEs øvrige virksomhet og Regjeringsadvokaten gjennom utredninger/analyser, foredrag eller lignende
 • Du må påregne noe mediehåndtering i forbindelse med enkeltsaker
 • Andre arbeidsoppgaver må også påregnes
Kvalifikasjoner
 • Det kreves at du har juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap
 • For å bli ansatt som advokat må du ha advokatbevilling og flere års juridisk arbeidserfaring, herunder erfaring fra domstolsbehandling av sivile saker og prosedyreerfaring godt utover kravet til advokatbevilling
 • For å bli ansatt som advokatfullmektig kreves det god kunnskap om domstolsprøvingen av forvaltningsvedtak, særlig utlendingssaker. Det er også en fordel med erfaring som advokatfullmektig eller dommerfullmektig
 • Du må ha god kunnskap om forvaltningsrett, utlendingsrett og annet relevantnasjonalt og internasjonalt regelverk. Spesielt i stillingen som advokatfullmektig blir dette særlig vektlagt
 • Erfaring fra utlendingsforvaltningen vil være særlig interessant
 • Gode ferdigheter i bruk av IT-verktøy og positiv innstilling til ny teknologi er også et krav
Personlige egenskaper
 • Du må ha høy faglig integritet og evne til å forsvare din faglige uavhengighet
 • Du må ha høy arbeidskapasitet og evne til å levere arbeid av høy kvalitet også undertidspress ved frister under rettsprosessen
 • Du må ha gode samarbeidsevner, og samtidig kunne arbeide selvstendig
 • Du må ha evne til å formidle komplisert informasjon på en klar og forståelig måte
 • Du må være fleksibel og endringsorientert
 • Du er en pådriver for kontinuerlig forbedringsarbeid
Vi tilbyr
 • Et stort og engasjert tverrfaglig miljø med høy kompetanse
 • Godt tilrettelagt arbeidsmiljø i hyggelige lokaler sentralt i Oslo
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger gjennom Statens pensjonskasse
 • Fleksitid og andre statlige velferdsordninger
 • Lønnsbetingelser: Stillingen som advokat vil lønnes som seniorrådgiver, kr. 565 500-893 900. Stillingen som advokatfullmektig vil lønnes som rådgiver eller seniorrådgiver, kr. 488 500- 695 500. Stillings- og lønnsplassering avhengig av kvalifikasjoner
 • I samsvar med offentleglova kan en søker offentliggjøres selv om han/hun har bed tom ikke å bli oppført på søkerlisten. Vedkommende vil i så fall bli varslet
 • Søkere som er borgere av land som ikke er medlem av EØS, vil bli bedt om å samtykke til innsyn i egen utlendingssak dersom de blir innkalt til intervju
 • Vi anmoder om at din søknad går via Webcruiter, som er vårt administrasjonssystemknyttet til rekruttering. Vitnemål, karakterutskrifter og attester må legges ved sammen med søknad innen søknadsfristen
 • Vi ber deg om å presisere i søknaden om du søker stillingen som advokat eller advokatfullmektig
 

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

LOGO VIRKE
VIRKE, Oslo
Søknadsfrist: 
21.05.2019
LOGO Riksvåpen
Sør-Trøndelag tingrett
Søknadsfrist: 
24.05.2019
LOGO Riksvåpen
Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker, Oppland og Hedmark
Søknadsfrist: 
25.05.2019
LOGO NTNU
NTNU, Trondheim
Søknadsfrist: 
26.05.2019
LOGO SJT
Statens jernbanetilsyn
Søknadsfrist: 
26.05.2019
LOGO NHO
Næringslivets Hovedorganisasjon
Søknadsfrist: 
27.05.2019
LOGO Tr heim kommune
Kommuneadvokaten, Trondheim kommune
Søknadsfrist: 
01.06.2019
LOGO E-HELSE
Direktoratet for e-helse
Søknadsfrist: 
02.06.2019
LOGO Høyesterett
Høyesterett
Søknadsfrist: 
02.06.2019
LOGO Fylkesmannen i Oslo og Viken
Fylkesmannen i Oslo og Viken
Søknadsfrist: 
03.06.2019
LOGO NAV
NAV, Oslo
Søknadsfrist: 
09.06.2019
LOGO NAV
NAV, Oslo
Søknadsfrist: 
12.06.2019
LOGO Høyesterett
Norges Høyesterett
Søknadsfrist: 
17.06.2019