Advokat/ advokatfullmektig

Kommuneadvokaten, Trondheim kommune

Søknadsfrist
Kommuneadvokaten har ledig en fast 100 prosent stilling som advokat/advokatfullmektig fra 3. januar 2022 eller etter nærmere avtale.
Kommuneadvokaten er Trondheim kommunes eget advokatkontor.
Kommuneadvokaten skal ivareta kommunens rettslige og økonomiske interesser. Foruten å prosedere kommunens saker for domstolen og fylkesnemnd, er kommuneadvokaten rådgiver for kommunens strategiske ledelse og utreder og gir råd om rettslige spørsmål for hele den kommunale virksomheten.
Sakstypene spenner over et bredt felt, både innenfor offentlig og privat rett. Stillingen som advokat ved Kommuneadvokatens kontor gir rikelig anledning til prosedyre.
Kommuneadvokaten er en egen enhet i Trondheim kommune. Enheten består for tiden av fem advokater og to advokatfullmektiger, i tillegg til kommuneadvokaten. Kontoret legger vekt på å ha et godt sosialt og faglig miljø. Kontinuerlig kompetanseoverføring og utvikling er viktig for oss, og faglige diskusjoner mellom kolleger preger arbeidsformen vår.
Det søkes etter en advokat eller advokatfullmektig med stor arbeidskapasitet, solide juridiske kunnskaper og gode evner til rolleforståelse. Det er en fordel, men ikke et krav, at kandidaten har erfaring fra ett eller flere av disse rettsområdene: Offentlige anskaffelser, IT-kontrakter, personvern.
 
Søknadsfrist: 28.11.2021

 

Arbeidsoppgaver

 • Prosessoppdrag for kommunen i fylkesnemnd og domstolene i alle typer saker.

 • Rådgivningsoppdrag for kommunens enheter i alle typer rettsspørsmål, herunder offentlige anskaffelser, It-kontrakter og entreprise

 • Deltakelse i kontorets interne kompetanseutvikling

Kvalifikasjoner

 • Juridiske fag

 • Høyskole/Universitet, Hovedfag/Mastergrad med gode eksamensresultater.

 • Godkjent politiattest eller advokatbevilling må fremlegges før oppstart

Personlige egenskaper

 • Svært gode juridiske kunnskaper

 • Stor arbeidskapasitet

 • Gode evner til rolleforståelse

 • Gode evner til å arbeide selvstendig og til å strukturere egen arbeidshverdag

Vi tilbyr

 • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler

 • Gode pensjons- og forsikringsordninger

 • En fleksibel, tilrettelagt og utfordrende arbeidshverdag med store muligheter for personlig og faglig utvikling

Kontaktinformasjon

Lars Marius Heggberget

Kommuneadvokat

90124471

Munkegata 1, 7013 Trondheim, Norge