Advokat

LOGO Eksport/Kreditt
Søknadsfrist: 
24.03.2019

Eksportkreditt Norge tilbyr norsk næringsliv stabil og konkurransedyktig finansiering. Vi hjelper norske eksportører med å lykkes ute i verden ved å tilby lån til selskaper som kjøper varer og tjenester fra norske bedrifter. Selskapet ivaretar hele prosessen knyttet til markedsføring av eksportfinansieringstilbudet, søknadsbehandling, tilsagn om lån samt oppfølging av låneengasjement. Eksportkreditt Norge er et statlig aksjeselskap underlagt Nærings- og fiskeridepartementet. Vi har 50 ansatte og forvalter en utlånsportefølje på ca. 61 milliarder kroner.

Advokat

Eksportkreditt

Avdeling Juridisk og Compliance i Eksportkreditt Norge er selskapets overordnede faglige instans innen alle juridiske spørsmål tilknyttet Eksportkreditt Norges forretningsvirksomhet. Oppgaver og ansvar består i juridisk rådgivning og problemløsning for selskapet, herunder forhandlinger, utarbeidelse og oppfølging av selskapets lånedokumentasjon, samt oppfølging av at selskapet opptrer i samsvar med de lover og regler virksomheten er underlagt. Eksportkreditt Norge er ikke underlagt tilsyn fra Finanstilsynet, men rapporterer direkte til Nærings- og fiskeridepartementet.

Ansvar og oppgaver:
Stillingen har ansvar for juridisk bistand i tilknytning til gjennomføring av lånetransaksjoner og restruktureringer. Generell juridisk bistand knyttet til selskapets løpende virksomhet må også påregnes.

Sentrale oppgaver er:

  • Inngå i prosjektteam som i tillegg til en advokat består av en prosjektøkonom og en person fra låneadministrasjon
  • Juridisk bistand i tilknytning til gjennomføring av lånetransaksjoner og restruktureringer
  • Forhandlinger med norske og utenlandske motparter samt oppfølging av eksterne advokater
  • Utarbeidelse av lånedokumentasjon og/eller kvalitetssikring av lånedokumentasjon som utarbeides av eksterne advokater
  • Bistand med videreutvikling av selskapets interne retningslinjer

Erfaring:
Du kan vise til minimum 3-5 års erfaring med forretningsjuridisk rådgivning fra advokatselskap eller konsernjuridisk avdeling. Erfaring med transaksjonsjuss vil være en fordel. Videre er det ønskelig med erfaring og kompetanse innen fagområder som: Lånefinansiering, insolvens og restrukturering, selskapsrett, kontraktsrett, garantirett og panterett. Advokatbevilling vil være en fordel.

Muligheter:
Eksportkreditt Norge tilbyr en selvstendig rolle i et selskap med samfunnsnyttig funksjon. Stillingen vil gi spennende faglige utfordringer i arbeidet med store og komplekse lånetransaksjoner hvor flere norske og utenlandske aktører deltar – både på kundesiden og finansierings-/garanti siden. Avdeling Juridisk og Compliance har en viktig funksjon i selskapet, og juristene har en nøkkelrolle i forbindelse med utarbeidelse og fremforhandling av låneavtaler etter norsk og utenlandsk rett.  Eksportkreditt Norge tilbyr konkurransedyktige betingelser og faglige utviklingsmuligheter i et hyggelig og kompetent arbeidsmiljø.

Interessert? Kontakt Visindi AS ved Christian Heiberg, tlf. 992 98 574 eller Frederic Moger, tlf. 415 48 884. Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor vår oppdragsgiver. Søknad med CV sendes snarest og senest 24. mars.

 

SØK HER!

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

LOGO Stavanger kommune
Stavanger kommune, Strategi og styring: Innkjøp
Søknadsfrist: 
25.08.2019
LOGO Sjøfartsdir
Sjøfartsdirektoratet, Haugesund
Søknadsfrist: 
25.08.2019
LOGO Tr heim kommune
Trondheim kommune, Enhet for service og internkontroll
Søknadsfrist: 
25.08.2019
LOGO Skatteetaten
Skatteetaten, Trondheim
Søknadsfrist: 
26.08.2019
LOGO Bufetat
Bufetat, Lillestrøm
Søknadsfrist: 
31.08.2019
LOGO Sjøfartsdirektoratet
Sjøfartsdirektoratet, Bergen
Søknadsfrist: 
05.09.2019
LOGO Eurojuris
Frøstrup Løitegaard DA
Søknadsfrist: 
08.09.2019
LOGO Oslo kommune
Oslo kommune, Kommuneadvokaten
Søknadsfrist: 
09.09.2019
LOGO NSOF
Norsk Sjøoffisersforbund, Oslo
Søknadsfrist: 
10.09.2019
LOGO EFTA
EFTA-domstolen, Luxembourg
Søknadsfrist: 
15.09.2019
LOGO Sivilombudsmannen
Stortinget
Søknadsfrist: 
01.10.2019