Advokat

LOGO Eksport/Kreditt
Søknadsfrist: 
24.03.2019

Eksportkreditt Norge tilbyr norsk næringsliv stabil og konkurransedyktig finansiering. Vi hjelper norske eksportører med å lykkes ute i verden ved å tilby lån til selskaper som kjøper varer og tjenester fra norske bedrifter. Selskapet ivaretar hele prosessen knyttet til markedsføring av eksportfinansieringstilbudet, søknadsbehandling, tilsagn om lån samt oppfølging av låneengasjement. Eksportkreditt Norge er et statlig aksjeselskap underlagt Nærings- og fiskeridepartementet. Vi har 50 ansatte og forvalter en utlånsportefølje på ca. 61 milliarder kroner.

Advokat

Eksportkreditt

Avdeling Juridisk og Compliance i Eksportkreditt Norge er selskapets overordnede faglige instans innen alle juridiske spørsmål tilknyttet Eksportkreditt Norges forretningsvirksomhet. Oppgaver og ansvar består i juridisk rådgivning og problemløsning for selskapet, herunder forhandlinger, utarbeidelse og oppfølging av selskapets lånedokumentasjon, samt oppfølging av at selskapet opptrer i samsvar med de lover og regler virksomheten er underlagt. Eksportkreditt Norge er ikke underlagt tilsyn fra Finanstilsynet, men rapporterer direkte til Nærings- og fiskeridepartementet.

Ansvar og oppgaver:
Stillingen har ansvar for juridisk bistand i tilknytning til gjennomføring av lånetransaksjoner og restruktureringer. Generell juridisk bistand knyttet til selskapets løpende virksomhet må også påregnes.

Sentrale oppgaver er:

  • Inngå i prosjektteam som i tillegg til en advokat består av en prosjektøkonom og en person fra låneadministrasjon
  • Juridisk bistand i tilknytning til gjennomføring av lånetransaksjoner og restruktureringer
  • Forhandlinger med norske og utenlandske motparter samt oppfølging av eksterne advokater
  • Utarbeidelse av lånedokumentasjon og/eller kvalitetssikring av lånedokumentasjon som utarbeides av eksterne advokater
  • Bistand med videreutvikling av selskapets interne retningslinjer

Erfaring:
Du kan vise til minimum 3-5 års erfaring med forretningsjuridisk rådgivning fra advokatselskap eller konsernjuridisk avdeling. Erfaring med transaksjonsjuss vil være en fordel. Videre er det ønskelig med erfaring og kompetanse innen fagområder som: Lånefinansiering, insolvens og restrukturering, selskapsrett, kontraktsrett, garantirett og panterett. Advokatbevilling vil være en fordel.

Muligheter:
Eksportkreditt Norge tilbyr en selvstendig rolle i et selskap med samfunnsnyttig funksjon. Stillingen vil gi spennende faglige utfordringer i arbeidet med store og komplekse lånetransaksjoner hvor flere norske og utenlandske aktører deltar – både på kundesiden og finansierings-/garanti siden. Avdeling Juridisk og Compliance har en viktig funksjon i selskapet, og juristene har en nøkkelrolle i forbindelse med utarbeidelse og fremforhandling av låneavtaler etter norsk og utenlandsk rett.  Eksportkreditt Norge tilbyr konkurransedyktige betingelser og faglige utviklingsmuligheter i et hyggelig og kompetent arbeidsmiljø.

Interessert? Kontakt Visindi AS ved Christian Heiberg, tlf. 992 98 574 eller Frederic Moger, tlf. 415 48 884. Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor vår oppdragsgiver. Søknad med CV sendes snarest og senest 24. mars.

 

SØK HER!

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

LOGO Riksvåpen
Alta tingrett og Hammerfest tingrett
Søknadsfrist: 
20.03.2019
LOGO Kompetanse Norge
Kompetanse Norge
Søknadsfrist: 
20.03.2019
LOGO KMD
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Søknadsfrist: 
20.03.2019
LOGO Kompetanse Norge
Kompetanse Norge
Søknadsfrist: 
21.03.2019
Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
21.03.2019
LOGO Høgskolen i Molde
Høgskolen i Molde
Søknadsfrist: 
01.04.2019
LOGO Fylkesmannen i Troms/Finnmark
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Søknadsfrist: 
01.04.2019
LOGO Høgskolen i Molde
Høgskolen i Molde
Søknadsfrist: 
01.04.2019
LOGO UNE
Utlendingsnemnda, Seksjon prosedyre
Søknadsfrist: 
01.04.2019
LOGO Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Søknadsfrist: 
03.04.2019
LOGO GIEK
Garantiinstituttet For Eksportkreditt
Søknadsfrist: 
07.04.2019
LOGO Brønnøysund
Brønnøysundregistrene, Registerforvaltning
Søknadsfrist: 
08.04.2019
LOGO Riksvåpen
Agder lagmannsrett, Skien
Søknadsfrist: 
10.04.2019
LOGO Riksvåpen
Sogn og Fjordane tingrett, Førde
Søknadsfrist: 
10.04.2019
LOGO Riksvåpen
Nedre Romerike tingrett
Søknadsfrist: 
10.04.2019