5 "legal choaches"/personvern- jurister

LOG NAV
Søknadsfrist: 
23.11.2020

Vil du jobbe i grensesnittet juss og teknologi og bidra i digitaliseringen av et av verdens beste velferdssystem/-samfunn?

5 "legal choaches"/personvern- jurister

NAV, Oslo

Juridisk seksjon i Arbeids- og velferdsdirektoratet skal ansette 5 seniorrådgivere/rådgivere i faste stillinger. Vi søker etter teknologiinteresserte og nytenkende jurister til vårt rådgivningsmiljø.

NAV leverer tjenester og ytelser til 2.8 millioner mennesker og forvalter kjernesystemene i et av verdens beste velferdssamfunn. Vi er nå inne i en omfattende digital utvikling, og bygger et jussmiljø med høy kunnskap på digitalisering. 

For å lykkes må de juridiske rammebetingelsene som blant annet følger av forvaltningsloven, offentleglova og personopplysningsloven ivaretas på en tilfredsstillende måte. Juridisk seksjon har hovedansvar i NAV for regelverkstolkning på de nevnte rettsområdene. Vi har innenfor disse områdene ansvar for å vurdere om digitaliseringsforslag fra de ulike utviklingsmiljøene i NAV er juridisk forsvarlige, i tillegg til å vurdere mulighetsrommet. Juridisk seksjon gir råd om hva som er mulig å få til etter hvert som samfunn, behov og teknologi utvikler seg. 

Vi kaller oss for «legal coaches» og jobber tett sammen med IT-utviklingsmiljøer, som er helt i front på hva de driver med. I samarbeid med fagjurister og teknologer vil du jobbe dynamisk i agile prosesser og involveres i problemstillinger som berører utviklingen av Norges velferdsordninger. 

Arbeidsoppgaver:

 • Avklare juridiske problemstillinger av prinsipiell og generell karakter
 • Bistå og samhandle med NAVs ledelse, øvrige enheter i direktoratet og etaten, departementer og NAVs eksterne samhandlere
 • Delta aktivt i utviklingsarbeid, særlig med tanke på å sikre at rettslige rammebetingelser på områdene personvern og generell forvaltningsrett ivaretas i utviklingen av digitale løsninger
 • Identifisere og løfte frem områder der det er behov for regelverksendringer eller regelverksutvikling
 • Bidra til forvaltning og utvikling av fagområdet personvern
 • Utføre løpende oppgaver i Juridisk seksjon som saksbehandling i enkeltsaker, høringsuttalelser, koordinering av henvendelser fra Sivilombudsmannen, samt generell juridisk rådgiving

Hvilke oppgaver den enkelte får ansvar for, vil avhenge av seksjonens behov og den enkeltes kvalifikasjoner. 

KOMPETANSE

Kvalifikasjoner du må ha:

 • Master i rettsvitenskap/juridisk embetseksamen, med normalt gode karakterer
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk
 • God kompetanse innen minst ett av fagområdene forvaltningsrett, offentlighetsloven og personvernlovgivningen
 • For å ansettes i seniorrådgiverstilling kreves i tillegg relevant og dokumenterbar praksis fra minst ett av de nevnte rettsområdene

Kvalifikasjoner det er en fordel om du har:

 • Erfaring fra arbeid på direktoratsnivå eller tilsvarende
 • Erfaring fra tverrfaglige arbeid basert på smidig / agil utviklingsmetodikk
 • Erfaring med å jobbe i grensesnittet mellom juss og IT
 • Erfaring med å utarbeide forslag til regelverksforenklinger og regelverksendringer til departementene
 • Kompetanse innen arbeids- og velferdsrett

Personlige egenskaper – vi ser etter deg som:

 • Har et faglig engasjement med interesse for våre rettsområder
 • Evne til å vurdere, sette og formidle juridisk krav til NAVs digitale utvikling
 • Evne til å følge prioriteringer og evne til selv å prioritere mellom ulike oppgaver i en travel hverdag
 • Har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, ikke minst på tvers av ulike fagmiljøer 
 • God evne til å arbeide selvstendig og til å være en lagspiller 
 • Er initiativrik, smidig og løsningsorientert
 • Er ryddig/strukturert og har god arbeidskapasitet
 • Er et positivt bidrag til et allerede godt og humørfylt arbeidsmiljø

Hvorfor velge denne muligheten?

 • En jobb som har betydning for store deler av den norske befolkningen
 • Spennende arbeidsoppgaver i et kompetent og godt arbeidsmiljø i en organisasjon som er i stadig utvikling – det er ikke kjedelig å jobbe hos oss! 
 • Rom for personlig utvikling og kompetanseheving
 • Solide og ordnede arbeidsforhold hos en statlig arbeidsgiver
 • Lønn fra kr. 594 400 - kr. 840.900 etter kvalifikasjoner. For særskilt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes

Henvendelser om stillingene kan rettes til våre rådgivere i Hartmark Executive Search, Stein Holmsen (tel. 907 57 567) eller Kristine Hedenstad (tel. 938 41 211). 

Ta gjerne kontakt for mer informasjon og en uforpliktende telefonsamtale. 

Søknadsfrist: 23. november. 

OM SELSKAPET

NAV leverer arbeids- og velferdstjenester til Norges befolkning og har 19 000 medarbeidere fordelt over hele landet. NAV skal gi mennesker muligheter, og vårt hovedmål er å få flere i arbeid. Vi ser etter deg med pågangsmot og engasjement som ønsker meningsfulle og varierte arbeidsoppgaver. 

NAV er en inkluderende arbeidsplass som er preget av mangfold. Vi ønsker at alle kvalifiserte kandidater søker jobb hos oss. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det. I lys av inkluderingsdugnaden oppfordrer vi personer med nedsatt funksjonsevne og/eller “hull i CV” om å søke jobb hos oss. De er en verdifull arbeidskraftressurs som NAV trenger. Søkere som tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, gjøres oppmerksom på at denne opplysningen kan bli brukt til statistikkformål ifm. regjeringens inkluderingsdugnad dersom vedkommende blir ansatt. 

Vi gjør oppmerksom på at CV benyttes til utvidet søkerliste. Dersom du ønsker å unntas fra offentlig søkerliste må dette begrunnes. Se feltet for spesiell vurdering under utfylling av CV. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

SØK HER!

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

LOGO Regjeringsadvokaten
Regjeringsadvokaten
Søknadsfrist: 
22.01.2021
LOGO E-HELSE
Direktoratet for e-helse, Avdeling juss og informasjonssikkerhet
Søknadsfrist: 
24.01.2021
LOGO Arbeidstilsynet
Arbeidstilsynet, Førde
Søknadsfrist: 
24.01.2021
LOGO Oslo Met
OsloMet - Storbyuniversitetet
Søknadsfrist: 
24.01.2021
LOGO JAG
JAG Assistanse AS
Søknadsfrist: 
31.01.2021
LOGO Namdal tingrett
Namdal tingrett
Søknadsfrist: 
01.02.2021
LOGO UNE
Utlendingsnemda UNE
Søknadsfrist: 
07.02.2021
LOGO Kommunal- og moderniseringsdep
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Søknadsfrist: 
08.02.2021
LOGO Elopak
ELOPAK, Oslo
Søknadsfrist: 
09.02.2021
LOGO Elopak
ELOPAK, Oslo
Søknadsfrist: 
09.02.2021
LOGO Arbeids- og sos dep
Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
14.02.2021
LOGO Vest-Telemark tingrett
Vest-Telemark tingrett
Søknadsfrist: 
15.02.2021