3 rådgiverstillinger - anskaffelse

LOGO Agder fylkeskommune
Søknadsfrist: 
10.06.2019

Vil du være med å løfte Agder?

1. januar 2020 etableres Agder fylkeskommune. Hvis du brenner for å gjøre Agder til et enda bedre sted å leve, har høy integritet og trives med å samhandle på tvers av fagområder, kan Agder fylkeskommune være arbeidsgiveren for deg. I Agder fylkeskommune leder og samhandler vi basert på tillit; vi stoler på hverandre, våre samarbeidspartnere og deres kompetanse. 

3 rådgiverstillinger - anskaffelse

Agder fylkeskommune

Samfunnsoppdraget kan oppsummeres gjennom hovedmålet i Regionplan Agder 2030 om å utvikle Agder til en miljømessig, sosialt og økonomisk bærekraftig region i 2030 - et attraktivt lavutslippssamfunn med gode levekår. 

I Agder fylkeskommune vil mestringsorientert ledelse og våre førende prinsipper bli grunnleggende for hvordan vi løser samfunnsoppdraget:  
o Samhandling på tvers, internt og eksternt  
o Kvalitet i leveransene og brukeren i sentrum  
o En robust og fleksibel fylkeskommune  
o En synlig fylkeskommune  
o Tydelig strategisk retning, og god gjennomføring 
o Innovasjon og kontinuerlig forbedring  
o Bruke fylkeskommunens samlede kompetanse  
o Åpenhet og tillit  
o En attraktiv og framoverlent fylkeskommune  

Det søkes etter 3 rådgivere til avdeling innkjøp og anskaffelse. Avdelingen har ansvar for at fylkeskommunen gjennom anskaffelser bidrar til samfunnsutviklingen innen tjenesteyting, klima og miljø, det seriøse arbeidslivet.
Avdeling innkjøp og anskaffelse i Agder fylkeskommune vil bli plassert i Arendal. Arbeidssted er Arendal, men det vil påregnes noe tilstedeværelse i Kristiansand høst 2019.

Arbeidsoppgaver:

 • Planlegging og gjennomføring av anskaffelsesprosesser innenfor varer og tjenester
 • Bistand i planlegging og gjennomføring av anskaffelsesprosesser innenfor bygg, anlegg og vei
 • Drift av vare- og tjenesteavtaler
 • Samarbeid med andre innkjøpsorganisasjoner og kommuner
 • Rådgivning til bestillere og ledere i egen organisasjon og tilknyttede kommuner
 • Kontraktadministrasjon
 • Bistand i innkjøpsoppfølging, opplæring og veiledning, oppdatering av informasjonssider, samt statistikk og analyse

Kvalifikasjoner:

 • Universitet eller høyskole (masternivå) med relevant retning innen juridiske/økonomiske fag
 • Spesialisering innenfor området offentlige anskaffelse er ønskelig
 • Relevant erfaring fra fagområdet kan bli vurdert til å kompensere for kravet om mastergrad
 • Kjennskap til anskaffelsesprosesser i det offentlige
 • Interesse for, og relevant erfaring fra innkjøps- og anskaffelsesarbeid er ønskelig
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • God kompetanse innen bruk av informasjonsteknologi

Utdanningsretning:

 • Økonomi
 • Juridiske fag

Utdanningsnivå:

 • Høyskole / Universitet, (300 sp, 5 år) Mastergrad

Personlige egenskaper:

 • Vi trenger en selvstendig, ansvarsbevisst og resultatorientert medarbeider
 • Evne til planlegging og strukturert gjennomføring av arbeidsoppgaver vektlegges
 • Søkere må ha gode evner til kommunikasjon og samarbeid
 • Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver i et spennende og tidvis travelt fagmiljø
 • Gode muligheter for videreutvikling av kompetanse
 • En operativ stilling hvor du blir sittende tett på der det skjer
 • En utviklingsorientert fylkeskommune og engasjerte kollegaer
 • Spennende prosjekter og oppdrag med tydelige resultater
 • Lønn etter avtale
 • Offentlig pensjonsordning

Tiltredelse etter avtale

 

Fylkeskommunen har en sentral rolle som samfunnsbygger på Agder og er den fremste utviklingsaktøren i landsdelen. Regionen har eget universitet, viktige næringsklynger, betydelig eksport og store naturressurser. Fylkeskommunen er en aktiv bidragsyter i samspillet mellom næringslivet, akademia, ideelle organisasjoner og offentlig sektor. Agderfylkene har 300 000 innbyggere. Agder fylkeskommune vil med dagens oppgaver få et årlig budsjett på ca. 5 milliarder kroner. Den nye fylkeskommunen vil få ca. 3000 godt kvalifiserte ansatte innen utdanning, samferdsel, miljø, kulturformidling, kulturminnevern, folkehelse, tannhelse og næringsutvikling. Det ligger en forventning om at staten overfører ytterligere oppgaver til fylkeskommunene fra 2020.

SØK HER !

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

Sykkylven kommune
Søknadsfrist: 
04.08.2021
Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Søknadsfrist: 
08.08.2021
SKOLELEDERFORBUNDET
Søknadsfrist: 
08.08.2021
Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Søknadsfrist: 
08.08.2021
Oslo kommune, Kommunerevisjonen
Søknadsfrist: 
15.08.2021
Avdeling for Kvalitet og virksomhetsstyring, Direktørens stab
Søknadsfrist: 
15.08.2021
Kristiansand Kommune
Søknadsfrist: 
15.08.2021
Oslo kommune
Søknadsfrist: 
15.08.2021
Skattedirektoratet
Søknadsfrist: 
16.08.2021
Jernbanedirektoratet
Søknadsfrist: 
18.08.2021
Helse Vest RHF
Søknadsfrist: 
23.08.2021
The EFTA Surveillance Authority (ESA)
Søknadsfrist: 
31.08.2021