Kristian Lindgren mener forvaltningen i ytre etat ikke har nok fokus på juridisk kompetanse

Tirsdag, 30. april 2019 - 7:03

I vår nye spalte «Juristrunden» stiller vi jurister rundt om i landet åtte spørsmål om deres hverdag.

Kristian Lindgren er jurist i NAV.

Hva er det første du gjør når du kommer på jobb?

- En kort hilserunde om morgenen er viktig, det skaper også godt arbeidsmiljø. Når det er unnagjort er det å se gjennom gjøremålsoversikten.

Hva irriterer deg mest når du leser om jus i media?

- Det er mange journalister som skriver godt om jus, rett24 tenker jeg er en av de gode eksemplene.

- Det som irriterer meg mest må vel være de gangene partsutsagn i en sak blir fremsatt som om det er objektive.

Hva er den største utfordringen for jusprofesjonen fremover og der du jobber?

- I disse automatiseringstider mener jeg en stor utfordring vil være at man i forvaltningen, da særlig i den ytre etat, ikke har fokus på den juridiske kompetansen. Dette fører til ineffektiv saksbehandling og at den enkelte innbygger ikke får den rettssikkerheten de ha krav på. Men selv om man lyser ut etter jurister så fordrer det selvfølgelig at de også får tilrettelagt av arbeidsgiver til å ta nødvendig etterutdanning slik at de kan holde seg à jour med rettsutviklingen.

- Selv om det er delte meninger om advokatlovutvalgets utredning, mener jeg det er viktig å få på plass beskyttelse av jurist- tittelen.

Har du en favorittbok? Hvorfor det?

- Hvis jeg skal velge en bok som ikke er faglitteratur må det være Georg Orwells «Animal farm». Selv om den ble skrevet som en kritikk på totalitarismen i Sovjetunionen under Stalin, mener jeg fortsatt den er aktuell i dag. Makt korrumperer selv de beste idealer, derfor er det også alltid viktig å ha noen grunnleggende rettigheter i bunn som legger skranker.

Et studieminne som har festet seg ekstra godt?

- Det er absolutt når vi fikk våre døtre i min studietid, selv om det ikke er direkte forbundet med studiene i seg selv. Hun eldste fikk vi når jeg gikk på 2. avdeling, den eldste når jeg var på 5. avdeling.

Hvor ofte sjekker du jobbmailen på fritida?

- Har mulighet til å sjekket litt mer etter at jeg fikk office 365, men det avhenger. I noen tilfeller kan det være mailer man vet kommer og som må følges opp.

Blir du stressa hvis du ikke har telefonen i nærheten? 

- Nei, absolutt ikke.

Hvordan musikk ligger i spillelista di om dagen?

- Apple Music har en kjekk funksjon som skifter ut sangen for deg automatisk som er tilpasset ditt lyttemønster, men akkurat nå hører jeg på Above and Beyond og Elbow.

Ledige stillinger:

LOGO Oslo kommune
Oslo kommune, Kommuneadvokaten
Søknadsfrist: 
01.03.2020
LOGO Fylkesmannen i Innlandet
Fylkesmannen i Innlandet, Lillehammer
Søknadsfrist: 
05.03.2020
LOGO Den Høyere Påtalemyndighet
Den Høyere Påtalemyndighet, Riksadvokatembetet
Søknadsfrist: 
06.03.2020
LOGO Stjørdal kommune
Stjørdal kommune
Søknadsfrist: 
08.03.2020
LOGO ESA
EFTA Surveillance Authority, Brussels
Søknadsfrist: 
08.03.2020
LOGO EOS Utvalget
Stortingets Kontrollutvalg
Søknadsfrist: 
08.03.2020
OLOGO SLO MET
OsloMet
Søknadsfrist: 
09.03.2020
LOGO Nes kommune
Nes kommune
Søknadsfrist: 
09.03.2020
LOGO Fiskeridir
Fiskeridirektoratet, Bergen
Søknadsfrist: 
09.03.2020