Dette er viktig for juristene ved jobbytte

56 prosent av juristene som vurderer å bytte jobb gjør det på grunn av et ønske om høyere lønn, viser Jurist­forbundets lønnsundersøkelse. – Lønn er veldig konkret og målbart, sier karriererådgiver Inger-Christine Lindstrøm.

Inger-Christine Lindstrøm i Juristforbundet. Foto: Tore Letvik
Inger-Christine Lindstrøm i Juristforbundet. Foto: Tore Letvik

At jurister er opptatt av lønn har vært tydelig i alle årene hun har jobbet som karriererådgiver i Jurist­forbundet, forteller Lindstrøm. De siste årene har hun likevel merket seg en tendens til at det for en del er enda viktigere. Noen spør om de kan bruke prisstigning og utfordrende økonomiske tider som argument i lønnsforhandlinger.

– Jeg tenker at det lett kan oppfattes som en faktaopplysning som alle allerede er klar over. Mange opplever at de har råd til mindre og må gå gjennom økonomien sin, og for noen kan det være en motivasjon for å gå videre og kanskje søke ny jobb med høyere lønn.

– Men i en forhandlingssituasjon sier ikke dette noe om hvordan du gjør din jobb, eller hva du kan tilby en eventuell ny arbeidsgiver. Legg heller vekt på det, oppfordrer Lindstrøm.

I tillegg til at det jo har mye å si for privatøkonomien, tror Lindstrøm at en av grunnen til at juristene er opptatt av lønn er at det er en veldig konkret måte å oppleve anerkjennelse på.

– Samtidig som vi ikke snakker så åpent om lønn, er det lett å tenke at lønna sier noe om verdien av arbeidet du gjør.

– Lønn er veldig konkret og målbart. Hvis alt annet på jobben er fint, kommer gjerne lønn litt i bakgrunnen, men hvis ting ikke er greit eller man opplever at man ikke blir sett eller hørt, blir dette med lønn tydeligere og viktigere, sier hun.

– Sjekk hva du er verdt

Ønske om høyere lønn og misnøye med nåværende lønn er de vanligste årsakene til at jurister bytter jobb, opplever karriererådgiver Lindstrøm.

Hun påpeker at den mest effektive måten å gå opp i lønn på rett og slett er å sjekke hva markedet mener du er verdt.

– Det finner du ut ved å søke andre jobber og se hva som tilbys. Når noen sier de har fått et tilbud de ikke kunne si nei til er det som regel lønna som drar. Det kan selvfølgelig også være oppgavene, men jeg opplever at lønna er noe viktigere.

Lønnsundersøkelsen støtter Lind­strøms oppfatning. Mens 56 prosent svarer at ønske om høyere lønn er årsaken til at de vurderer jobbytte, svarer 31 prosent at de ønsker nye og mer kompetansekrevende oppgaver.

– Det aller viktigste for de fleste er likevel at lønna føles rettferdig sammenlignet med andre som har lignende stilling og oppgaver.

– Jeg opplever også at en del nesten unnskylder seg litt for at de ikke er så opptatt av lønn, men heller ønsker mer fleksibilitet og mindre ansvar.

Vanskelig å finne balansen

At mange er mer opptatt av fleksibilitet og «work-life-balance» ble tydelig under pandemien, og er noe som fortsetter, opplever karriererådgiveren. Lindstrøm forteller at mange av juristene hun snakker med sitter med en utilstrekkelighetsfølelse.

– Jeg synes jeg ser det i nesten alle aldersgrupper. Mange sliter med å finne balansen, og ønsker seg en jobb som ikke oppleves altfor krevende i den forstand at den går utover familielivet. Men det er også veldig viktig for folk at jobben oppleves givende og meningsfylt, sier hun.

– Overraskende mange stiller spørsmålstegn ved måten de disponerer tiden og livet på, og synes det er vanskelig å gi uttrykk for dette uten å bli misforstått. Ved å gi uttrykk for interesser eller behov utenfor jobben, er de redde for å gi inntrykk av at de ikke gir alt for jobben.

Selv om pandemien kan føles langt bak oss, og den sjelden snakkes om i jobbsammenheng hos karriererådgiveren lenger, tror hun den har endret mer enn vi tenker over.

– Både med tanke på fleksibilitet og dette med å føle mening med det man bruker tiden sin på. Vi har fått et annet mønster, både på jobb og hjemme.

– Jeg opplever også stadig oftere at juristene jeg prater med sier de sliter med å konsentrere seg og ikke finner takten. Om det skylder pandemi eller noe annet, kan jeg ikke si, men det er en økende utfordring for folk.

Tags