Tvungen lønnsnemnd i akademikerstreiken

Det begrunnes med at streik i Nasjonal sikkerhetsmyndighet vil medføre at man ikke vil kunne ivareta kritiske oppgaver ved uønskede hendelser.

Arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna. (Foto: Simen Gald / Arbeids- og inkluderingsdepartementet)
Arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna. (Foto: Simen Gald / Arbeids- og inkluderingsdepartementet)

Det melder Regjeringen søndag. Fra mandag morgen ville godt over halvparten av de ansatte i Nasjonal sikkerhetsmyndighet vært tatt ut i streik.

«Etatens vurdering er at det høye antallet i streik og at de har fått avslag på 84 av 86 dispensasjonssøknader medfører at NSM ikke vil kunne ivareta sine kritiske oppgaver knyttet til uønskede hendelser», skriver Regjeringen.

«Situasjonen er så alvorlig allerede fra mandag morgen at tvungen lønnsnemnd er nødvendig før uttaket settes i verk», heter det.

– Med bakgrunn i den rapporten som NSM har kommet med, har jeg av nasjonale sikkerhetsgrunner ikke noe annet valg enn å gripe inn og stoppe streiken i konflikten mellom Akademikerne og staten, sier arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna.

Lønnsnemden gjelder ikke for streikende medlemmer i Unio. Det betyr at konflikten mellom staten og Unio fortsetter.

- Vi er skuffet

– Vi gjorde det helt klart før forhandlingene startet: Vi ville forlenge en inngått avtale. Staten tvang oss i stedet ut i en konflikt vi aldri ønsket. Nå blir vi tvunget til å avslutte streiken. Vi vil lojalt følge spillereglene, vi er skuffet over motparten, sier Kari Tønnessen Nordli, leder i Akademikerne stat.

Kari Tønnessen Nordli (Foto: Akademikerne)
Kari Tønnessen Nordli (Foto: Akademikerne)

Akademikerne stat gikk ut i streik 24. mai etter at meklingen ikke førte frem til en løsning.

Mandag skulle streiken trappes opp slik at 2250 medlemmer var ute i streik. Det har nå regjeringen satt en stopper for ved tvungen lønnsnemnd.

– Vi har behandlet om lag 310 dispensasjonssøknader siden streiken begynte, og innvilget omkring 30 prosent. Også våre medlemmer må kunne bruke streikevåpenet. Vi har kjempet en legitim kamp for våre medlemmers interesser, sier Nordli.

– Jeg er glad for at streikeviljen har vært stor, og for at denne konflikten har synliggjort hvor viktig våre medlemmer er for at samfunnet skal gå rundt. Når de tjenestene vi alle tar for gitt, ikke fungerer som de skal, får det virkning for folk flest også.