Ny leder og nytt styre i Dommerforeningen

Torbjørn Saggau Holm overtar ledervervet etter Kirsten Bleskestad.

F.v. Åsne Julsrud, Henrik Smiseth, Jannecke Tobiassen, Torbjørn Saggau Holm, Cathrine Fossen, Maria Duna, Jostein Johannessen (Foto: Juristforbundet)
F.v. Åsne Julsrud, Henrik Smiseth, Jannecke Tobiassen, Torbjørn Saggau Holm, Cathrine Fossen, Maria Duna, Jostein Johannessen (Foto: Juristforbundet)

Under Dommerforeningens årsmøte denne uken ble det valgt ny leder og nytt styre i foreningen. Ny leder av Dommerforeningen er sorenskriver Torbjørn Saggau Holm (Vestre Finnmark tingrett). Han overtar etter Kirsten Bleskestad.

Ny nestleder er lagdommer Henrik Smiseth (Borgarting lagmannsrett)

Med seg som styremedlemmer har de: 

Høyesterettsdommer Ingvald Falch, lagdommer Cathrine Fossen (Eidsivating lagmannsrett), lagdommer Ragnhild Ryssdal Vada (Frostating lagmannsrett), tingrettsdommer Åsne Julsrud (Oslo tingrett), tingrettsdommer Jannecke Tobiassen (Follo og Nordre Østfold tingrett), tingrettsdommer Jostein Johannessen (Agder tingrett) og tingrettsdommer Maria S. Duna (Romerike og Glåmdal tingrett).