Juristene feirer Pride og informerer om juss og rettssikkerhet

Juristforbundet var på plass i Pride Park.

Marie Sneve Martinussen, partileder i Rødt, og stortingsrepresentant Seher Aydar (Rødt) diskuterte blant annet domstolenes uavhengighet og behovet for jurister i kommunene med Juristforbundet-advokat Andreas Holmsen-Ringstad (Foto: Juristforbundet)

– Denne måneden står i regnbuens tegn, og det er en selvfølge at landets største organisasjon for jurister, advokater, dommere og jusstudenter stiller opp. Juristene er garantister for likhet for loven for alle, uansett hvem du er, sier Sverre Bromander, president i Juristforbundet.

Årets festival er 50-årsdagen for den første Pride-markeringen i Norge.

Juristforbundet har egen stand fra 26.-29. juni i «Pride Park», som er lagt til Sofienbergparken i Oslo, og før Pride-paraden lørdag 29. juni inviterer Juristforbundet til champagnefrokost på Juristenes Hus før man går sammen med Akademikerne i paraden.

Tidligere i uken arrangerte også Juristforbundet en panelsamtale med temaet «Hater menn kvinner og LHBTI+?» der det ble diskutert kvinnekamp og homokamp.

Guri Melby, partileder i Venstre, engasjert i konkurransen på Juristforbundets stand (Foto: Juristforbundet)

Da Juristen var innom Juristforbundets stand i Pride Park var Marie Sneve Martinussen, partileder i Rødt, og stortingsrepresentant Seher Aydar (Rødt) innom standen. Det var også Guri Melby, partileder i Venstre og Julianne Ferskaug (V), byråd for sosiale tjenester.

Juristene på stand kunne fortelle om mange interesserte og mange spørsmål om juss og rettigheter.

Rannveig Sørskaar, leder av Juristforbundet – Stat, i samtale med Julianne Ferskaug (V), byråd for sosiale tjenester (Foto: Juristforbundet)

– Festivalen er utrolig viktig, ikke bare for å vise samhold og kjærlighet, men også som en arena for å kjempe for like rettigheter. Pride er en tid for både fest og protest, sier Benedicte Gram-Knutsen, visepresident i Juristforbundet.

F.v. Hallvard Øren, Rannveig Sørskaar og André Oktay Dahl (Foto: Juristen)

«Årets feiring skjer i en, på ny, mindre trygg tid. Pride-flagget, som symboliserer mangfold, livsglede, livsmot og kamp, må nå stå enda mer støtt. Skuddene 25. juni 2022 og levekårsundersøkelser har vist hvor sårbare det skeive miljøet i Norge er», skriver Juristforbundet.

– Juristers kompetanse og innsats er avgjørende for et rettferdig samfunn. Det er ikke den enkeltes oppgave alene å ta vare på egne rettigheter. Det er en samfunnsoppgave, og der står jurister helt sentralt, sier Sverre Bromander.

Juristene melder om mange spørsmål og mange interesserte (Foto: Juristen)

«Det er også viktig å gi innspill til det politiske hold. Juristforbundet kjemper blant annet for at påtalemyndigheten har ressurser til å forebygge hatkriminalitet, og at de som utsettes for diskriminering, vold og overgrep skal få fri rettshjelp», skriver Juristforbundet.

Se Juristforbundets Pride-program her

Likhet for loven var budskapet fra jurister på stand under Pride (Foto: Juristen)