Valgkomiteen ønsker innspill til kandidater for verv i Juristforbundet

Alle medlemmer kan spille inn forslag til kandidater til hovedstyret, utvalg og komiteer.

Landsmøte Juristforbundet 2018. Foto: Tore Letvik
Flere verv skal fylles og valgkomiteen ønsker innspill. Bildet er fra et tidligere landsmøte i Juristforbundet (Foto: Tore Letvik)

Under årets landsmøte i Juristforbundet, som avholdes 8. - 9. november på Soria Moria Hotell i Oslo, skal det velges personer til flere verv i forbundet.

Toppvervet som president er ikke på valg denne gang, men det skal velges både visepresident, samt to styremedlemmer og et felles varamedlem for disse til hovedstyret.

Delegatene skal også velge blant annet leder av Kvinneutvalget, leder av Inkluderings- og mangfoldsutvalget, leder og medlemmer av kontrollkomiteen og leder av valgkomiteen.

Frist i juni

- Valgkomiteens oppgave er å fremme forslag til kandidater til verv i styret, kontrollkomiteen og ledere av de to utvalgene for landsmøtet. Vi er i gang med vårt arbeid, og ønsker velkommen innspill til kandidater fra medlemmer av forbundet, forteller Hanne Gillebo-Blom, leder av valgkomiteen.

  • Valgkomiteen ønsker alle forslag innen 10. juni.
  • Forslag kan sendes på epost til: hanne.gillebo-blom@legeforeningen.no
  • Innstillingen skal være klar i september.

- Intervjuer av kandidater vil foregå rett over sommeren. I vårt arbeid med å finne egnede kandidater skal vi ta hensyn til blant annet kjønnsbalanse, geografisk representasjon og selvfølgelig kompetanse, sier Gillebo-Blom.

Hun forteller at alle medlemmer av Juristforbundet kan komme med forslag på navn til verv – man kan også foreslå seg selv.

Delegater fra fem seksjoner

Landsmøtet er Juristforbundet øverste organ og holdes hvert annet år. Delegatene på landsmøtet velges av forbundets fem seksjoner - privat, stat, kommune, Dommerforeningen og studentene.

I tillegg til valg av tillitsvalgte, skal landsmøtet behandle blant annet Juristforbundets prinsipprogram, hovedsatsingsområder i kommende periode og saker fremmet av hovedstyret, seksjonene, medlemsforeningene eller enkeltmedlemmer.

Mer informasjon om valg og landsmøtet finnes på Juristforbundets nettsider