Streiken trappet opp

533 av Juristforbundets medlemmer er nå i streik. Mandag holdt Juristforbundets president appell for streikende akademikere.

Sverre Bromander (Foto: Tuva Bønke Grønning)
Juristforbundets president Sverre Bromander holdt mandag streikeappell på Egertorget i Oslo (Foto: Tuva Bønke Grønning)

Akademikerne og Unio streiker for å beholde sin tariffavtale med lokale forhandlinger og kaller oppgjøret "politisering av lønnsforhandlinger".

1240 medlemmer av Akademikernes medlemsforeninger, der Juristforbundet er en av dem, gikk ut i streik fredag moren.

Streiken trappes opp med ytterligere 700 medlemmer fra mandag 27. mai.

- Vi vil ikke akseptere en tariffavtale som er dårligere for våre medlemmer enn avtalen vi har i dag, skriver Juristforbundet på sine sider.

Juristforbundets president Sverre Bromander holdt mandag streikeappell på Egertorget i Oslo sentrum.

- Vi kjemper for en bedre offentlig sektor. Og vi kjemper for en offentlig sektor som klarer å ivareta de høytutdannede og for å unngå den kompetanseflukten vi ser i dag, sa Bromander til forsamlingen streikende akademikere i gule vester.

Forbundet mener Akademikernes avtalemodell er viktig for å sikre de som er høyt utdannede en god lønnsutvikling, og skriver blant annet:

- Sentrale forhandlinger har aldri lønt seg for våre medlemmer. Gjentatte oppgjør med lavtlønnsprofil og store sentrale kronetillegg har tidligere ført til at høyt utdannede har fått en dårlig lønnsutvikling over tid. Akademikerne mener utdanning må gi uttelling på lønnsslippen.

Sverre Bromander (president i Juristforbundet), Rannveig Sørskaar (leder av Juristforbundet - Stat)
og Benedicte Gram-Knutsen (visepresident i Juristforbundet) var på plass under mandagens streikemarkering
(Foto: Tuva Bønke Grønning)

Her streikes det

Akademikerne gikk før meklingen ut med at dette er streikeuttaket:

Uten enighet i meklingen vil medlemmer i Akademikernes medlemsforeninger i Oslo og Trondheim streike i følgende virksomheter:

 • Arbeids- og inkluderingsdepartementet
 • Arbeidstilsynet
 • Direktoratet for medisinske produkter (DMP)
 • Finansdepartementet
 • Helse- og omsorgsdepartementet
 • Kripos
 • Landbruks- og matdepartementet
 • Mattilsynet
 • Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE)
 • Oslo politidistrikt (OPD)
 • Samferdselsdepartementet
 • Statens jernbanetilsyn

Følgende virksomheter skal tas ut i streik fra og med mandag:

 • Arbeids- og inkluderingsdepartementet
 • Direktoratet for medisinske produkter (DMP)
 • Helse- og omsorgsdepartementet

Juristforbundet har laget en oversikt over praktiske spørsmål rundt streiken som du kan lese her