Ny opptrapping: - Kommer ikke til å bøye av for statens krav om felles tariffavtale

- Streikens konsekvenser har ikke gjort merkbart inntrykk på staten. Det gir oss ikke noe annet valg enn å trappe opp streiken ytterligere.

Kari Tønnessen Nordli (Foto: Juristen)
Kari Tønnessen Nordli (Foto: Juristen)

Det sier Kari Tønnessen Nordli, leder i Akademikerne stat, om opptrapping av streiken fra og med mandag 3. juni.

Da tas ytterligere 378 akademikere ut i streik, slik at det samlede streikeuttaket til Akademikerne vil være på over 2250.

Det tas ut 157 ansatte i de virksomhetene som allerede er berørt av streiken og i tillegg 221 ansatte i Nasjonal sikkerhetsmyndighet.

- Ingen kan være i tvil om vår posisjon. Statens tilbud er en dårligere avtale enn den vi har. Derfor kommer vi ikke til å bøye av for statens krav om en felles tariffavtale. Når staten er villig til å la oss beholde vår egen tariffavtale, er vi villige til å gå tilbake til forhandlingsbordet, sier Kari Tønnessen Nordli.