Juristforbundet ber om innspill fra medlemmene foran landsmøte

Juristforbundets medlemmer kan fremme saker og foreslå kandidater til verv i forkant av forbundets landsmøte i november.

Juristforbundet skal avholde landsmøte 8. - 9. november i år. Det vil foregå på Soria Moria Hotell i Oslo. Landsmøtet er Juristforbundet øverste organ, og delegatene velges av forbundets fem seksjoner.

Enkeltmedlemmer kan fremme saker til landsmøtet via styret for seksjonen de tilhører.

På hvert landsmøte blir det vedtatt et politisk prinsipprogram og hovedsatsningsområder for landsmøteperioden. Medlemmer kan også komme med innspill til disse dokumentene.

Det skal velges personer til en rekke tillitsverv under landsmøtet. Medlemmer av Juristforbundet kan foreslå kandidater til disse vervene for valgkomiteen. Man kan også foreslå seg selv.

Juristforbundet har samlet informasjon om landsmøtet 2024 her.