Gikk i tog fra politihuset til Stortinget

Juristforbundets Sverre Bromander og Rannveig Sørskaar takket for innsatsen til streikende jurister og andre akademikere før streiketoget gikk fra politihuset til Løvebakken

Streiketog fra politihuset til Stortinget (Foto: Juristen)
Streiketoget gikk fra politihuset til Stortinget (Foto: Juristen)

I en markering foran politihuset i Oslo fredag holdt Rannveig Sørskaar, leder av Juristforbundet - Stat, og Sverre Bromander, Juristforbundets president, appeller foran en stor forsamling streikende.

Juristforbundets president Sverre Bromander (Foto: Juristen)

Bromander sa han er skuffet over både LO og Regjeringen og at angrepene på Akademikernes tariffavtale i staten representerer rå politisk styring av den frie forhandlingsretten.

- Takk for at dere er med å forsvare oss mot disse angrepene, sa Bromander til forsamlingen.

Rannveig Sørskaar, leder av Juristforbundet - Stat (Foto: Juristen)

Fra Akademikernes side har det vært et absolutt krav å beholde sin avtalemodell, hvor alle lønnsmidlene fordeles ut til lokale kollektive forhandlinger i virksomhetene.

De streikende som hadde samlet seg foran politihuset gikk i tog til Stortinget for å møte flere andre akademikere i streik og for en markering også der.

Kari Tønnessen Nordli, leder av Akademikerne Stat, foran Stortinget (Foto: Juristen)

Akademikernes og Unios streik har nå vart en uke, og det har vært flere opptrappinger underveis. Fra mandag har Akademikerne varslet ytterligere opptrapping. Juristforbundet har per i dag rundt 530 medlemmer i streik og varsler en økning på over 80 flere fra mandag.

Corpsus Juris var med under markeringen foran Stortinget

Unio har sendt brev til Støre

Fredag melder Unio at de har sendt brev til statsministeren der de ber om bistand til med å løse den fastlåste konflikten i staten.

– Vi er alvorlig bekymret for den fastlåste situasjonen som er oppstått som et resultat av at stortingsflertallet har lagt føringer for lønnsoppgjøret, og staten som arbeidsgiver ved statens personaldirektør og ansvarlig statsråd Karianne Tung ikke har vist vilje til reelle forhandlinger, sier Unios leder Ragnhild Lied på egne nettsider.

– Vi har heller ikke blitt kontaktet av departementet siden konflikten oppstod for 7 dager siden, sier Lied.

– Vi ber om at dagens avtale, som ble inngått med Støre-regjeringen for to år siden, forlenges, og at det nedsettes et utvalg som vi allerede har foreslått med representasjon på toppnivå fra de sentrale parter med faglig ekspertise om norsk arbeidsliv som i kommende periode kan utrede lønnsdannelsen i staten, sier Unio-lederen.