Hun er innstilt som ny leder av Advokatforeningen

Siri Teigum (62) er partner i Thommessen.

Siri Teigum (Foto: Thommessen)
Siri Teigum (Foto: Thommessen)

Valgkomiteen i Advokatforeningen har innstilt Teigum til å overta ledervervet i foreningen etter Jon Wessel Aas. Valget skjer på et representantskapsmøte i Advokatforeningen 30. mai. Det melder Advokatbladet.

Advokatforeningen har så langt hatt kun to kvinnelige hovedstyreledere - Bjørg Ven og Berit Reiss-Andersen. Nå er det på høy tid med nummer tre, sier valgkomiteens leder Jens Johan Hjort til Advokatbladet. Det skulle også velges en leder med tilhørighet til et av de store firmaene denne gang, forteller han.

Siri Teigum ble partner i Thommessen i 1996 og leder i dag firmaets arbeid med EU/EØS- og konkurranserett, herunder også statstøtterett og anskaffelsesrett. Hun er også styreleder i Folketrygdfondet og styremedlem i Gyldendal ASA.