Flere arbeidsledige nyutdannede jurister

Undersøkelse viser at flere står uten jobb et halvt år etter uteksaminering enn i 2021.

Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Kandidatundersøkelsen har blant annet kikket på overgangen fra utdanning til arbeid for masterkandidater som ble uteksaminert våren 2023. Omtrent et halvt år etter studieslutt har de fått en rekke spørsmål om arbeidssituasjonen og om de opplever at utdanningen har gitt dem riktige kvalifikasjoner til arbeidslivet.

Undersøkelsen er utført av NIFU (Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning) på oppdrag fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, og første del var klar forrige uke.

Samlet sett viser første del av undersøkelsen at nyutdannede masterkandidater møtte litt større utfordringer i overgangen til arbeidsmarkedet i 2023 enn det som ble rapportert i 2021.

Blant de nyutdannede innen juridiske fag var arbeidsledigheten på 6,3 prosent et halvt år etter uteksaminering. Dette er en økning siden 2021, da tallet var 3,5 prosent.

Undersøkelsen har også sett på det de kaller innholdsmistilpasning, som betyr at det er «dårlig samsvar mellom utdanning og arbeidsoppgavenes innhold». For nyutdannede innen juridiske fag ligger denne på 3,1 prosent, som er blant de laveste tallene. Til sammenligning er tallet 9,5 for kandidater innen samfunnsfag og 1,1 for kandidater innen teknologiske fag.

Hele 66 prosent av juristene svarer at de opplever at det er godt samsvar mellom innhold i utdanningen og innhold i arbeidsoppgaver. 23 prosent svarer at det er middels godt samsvar, mens 11 prosent mener det er dårlig samsvar.

83 prosent av kandidatene innenfor juridiske fag mener mastergrad er passende nivå for jobben sin, mens 17 prosent er det rapporten definerer som overutdannede – at de har høyere utdanningen enn det stillingen og arbeidsoppgavene krever.

Kandidatene har også fått spørsmål om hvor vanskelig de opplevde at det var å få jobb etter at de var ferdigutdannet.

Her svarte 24 prosent av kandidatene innen juridiske fag at det var litt vanskeligere enn forventet. Seks prosent mente det var mye vanskeligere enn forventet. Hele 42 opplevde det «som forventet», mens henholdsvis 15 og 13 prosent svarte at det var litt lettere eller mye lettere enn forventet.