Tariffkonferanse: Ferske lønnstall presentert

Nye tall fra Juristforbundet viser en gjennomsnittlig lønnsøkning på 5,7 % i fjor.

Sverre Bromander og Benedicte Gram-Knutsen (Foto: Ole-Martin Gangnes)
Sverre Bromander og Benedicte Gram-Knutsen (Foto: Ole-Martin Gangnes)

Juristforbundets president Sverre Bromander og visepresident Benedicte Gram-Knutsen åpnet i dag forbundets tariffkonferanse i Oslo. Konferansen, som samler tillitsvalgte fra hele landet, arrangeres over to dager.

Sverre Bromander sa i sin åpningstale at tariffkonferansen aldri hadde samlet flere og at Juristforbundet aldri har hatt flere medlemmer. Medlemstallet er nå på over 23 000. Han oppfordret også de tillitsvalgte til å se fremover mot forbundets landsmøte som arrangeres i november i år - han ønsket engasjerte tillitsvalgte og gode diskusjoner frem mot landsmøtet.

Gjennom dagen er det foredrag om økonomiske utsikter, tillitsvalgtes rolle ved krevende personalsaker, tariffens historie og hvilke utfordringer Akademikerne ser for seg ved årets oppgjør.

Lønnstall

I dag ble også ferske lønnstall presentert. Dette er punktene Juristforbundet selv trekker frem fra statistikken:

  • Den gjennomsnittlige lønnsøkningen for Juristforbundets medlemmer ble på 5,7 % i løpet av fjoråret. Gjennomsnittslønnen er nå på ca. 875 000 kroner.
  • Privat sektor endte med en grunnlønn på ca. 1 002 000 kroner, en økning på 4,2%. 42 % i denne gruppen har bonus eller provisjonsavtale, slik at gjennomsnittlig samlet lønn er på ca. 1 225 000 kroner, en økning på 4,8 %.
  • I statlig sektor ble økningen på 6,3 %, noe som gir en snittlønn på ca. kr. 828 000.
  • I KS-området fikk juristene en økning på 5,4 % som ga en snittlønn på ca. 805 000 kroner. I Oslo kommune ble det en snittlønn på ca. 889 000 kroner, en økning på 7,7 %.
Line Egeland, statistikkansvarlig i Juristforbundet, presenterte de nye lønnstallene (Foto: Ole-Martin Gangnes)

«Lønnsøkningen gjennom 2023 må kunne sies å være solid. Akademikernes forhandlingsutvalg var også godt fornøyde etter oppgjøret i fjor vår. Men på dette tidspunktet visste ingen at prisveksten gjennom året skulle spise opp så å si hele tillegget», skriver Juristforbundet i en kommentar til tallene.

Startlønn

Gjennomsnittlig begynnerlønn i 2023 var på ca. 592 000 kroner. Den var 5,1 % høyere enn året før.

Begynnerlønn er forholdsvis lik i de ulike sektorene, med et lite forsprang for kommunal sektor. Men historisk viser det seg at lønnen øker mest gjennom karrieren i privat sektor og litt mer i statlig enn i kommunal sektor, skriver forbundet.

Jobbskifte

I alle sektorer vurderer tre av ti å bytte jobb, noen som har holdt seg gjennom de siste tre årene. Unntaket er Oslo kommune, der andelen som ønsker et skifte, har sunket gjennom de siste årene.

Hovedårsaken til å ville bytte jobb er et ønske om høyere lønn (rett under 60 %).

Tariffkonferansen fortsetter i morgen fredag med seksjonsvise samlinger.