Feiret ny tingrett i Halden

Byens juristmiljø møtte frem og Ole Evenrud fikk med seg forsamlingen på allsang av "Det va'kke min skyld".

Åpning av Halden tingrett (Foto: Kyrre Sundal / Mad arkitekter)
Lokale advokater, dommere, sorenskriver Ragnhild Borgerud og direktør i Domstolsadministrasjon Sven Marius Urke var med for å markere den offisielle åpningen (Foto: Kyrre Sundal / Mad arkitekter)

Torsdag 14. mars var det offisiell åpning av Søndre Østfold tingretts nye lokaler i Halden.

Rettssted Halden er et av de mange stedene i Norge som i år får nye, sikre og sårt tiltrengte lokaler, skriver Norges domstoler på LinkedIn.

Lokale advokater, dommere, sorenskriver Ragnhild Borgerud og direktør i Domstoladministrasjon Sven Marius Urke var med for å markere den offisielle åpningen.

Allsang med Evenrud  

Haldenser Cathrine Moksness, leder av Rettssenteret, var til stede under åpningen og forteller om gode lokaler der rettssalene er lagt opp til flerbruk og at flere enn de faste ansatte skal kunne bruke lokalene.

– Også var det sprekt at alle i rettssalen stilte opp på oppfordring om allsang fra Ole Evenrud som siste innslag. Har vel neppe skjedd tidligere og kommer vel ikke til å skje igjen i en rettssal, smiler hun.

Og allsanglåten fra Evenrud? «Det va’kke min skyld»

– Et viktig og flott løft

Sven Marius Urke fra DA, sorenskriver Ragnhild Bogerud og statssekretær John Erik Vika fra Justisdepartementet holdt taler.

Tingretten var vært på plass i de nye lokalene i Torget 3 siden januar. Lokalene er på rundt 800 kvadratmeter og ligger sentralt i Halden sentrum.

– Jeg sy­ntes det er fint og rik­tig at Halden ble pri­ori­tert i første pulje da Dom­stol­ad­mi­nis­tra­sjo­nen vedtok hvilke rettslokaler som måtte oppgraderes først. Med nye lokaler her i byen, har Søndre Østfold tingrett fått et viktig og flott løft, sa sorenskriver Ragn­hild Bor­gerud til Halden Arbeiderblad i januar.