Disse organisasjonene får støtte fra Juristforbundet i år

Både nasjonale og internasjonale organisasjoner får økonomisk støtte.

Juristenes Hus i Oslo (Foto: Juristen)

Hvert år inngår Juristforbundet humanitære samarbeidsavtaler med organisasjoner som arbeider for rettssikkerhet, og fra 2023 fordeles midlene etter søknad, opplyser forbundet.

Årets mottakere er: 

  • Jussbuss: 50 000 kroner
  • Jusshjelpa i Nord-Norge: 50 000 kroner
  • Juridisk rådgivning for kvinner: 50 000 kroner
  • Kreftforeningen: 50 000 kroner
  • Norsk organisasjon for asylsøkere: 50 000 kroner
  • CARE Norge: 75 000 kroner 
  • Norsk folkehjelp: 50 000 kroner
  • Redd Barna: 75 000 kroner

«Årets mange søkere har det til felles at de arbeider for å sikre andres rettssikkerhet, ofte på frivillig basis», skriver Juristforbundet.

Kongo og Sør-Sudan

Det gis også til prosjekter i utlandet:

«CARE Norge gir juridisk støtte til jenter og kvinner som har opplevd seksuell og kjønnsbasert vold i Den demokratiske republikken Kongo.

Norsk folkehjelp supplerer sin humanitære bistand med rettshjelp til befolkningen i Sør-Sudan.

Redd Barna har fokus på land der barnekonvensjonen ikke praktiseres», skriver forbundet.

– Stor beundring

– I Juristforbundet har vi stor beundring for dem som yter rettshjelp og arbeider for rettssikkerhet for andre som trenger dette. Mange av disse aktørene arbeider på frivillig basis eller med små ressurser. Derfor er vi glade for å kunne bidra med midler til dette viktige arbeidet, sier Juristforbundets president Sverre Bromander.

Det var forbundets landsmøte i 2020 som vedtok at 0,5 prosent av kontingentinntektene skal brukes til humanitært engasjement.