TBU-tall foran lønnsoppgjøret anslår prisvekst på 4,1 prosent

Utvalget presiserer at anslaget er usikkert og kommer med nye tall i mars.

Geir Axelsen (Foto: Simen Gald / Arbeids- og inkluderingsdepartementet)
Geir Axelsen leder TBU (Foto: Simen Gald / Arbeids- og inkluderingsdepartementet)

Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU) har lagt frem sin foreløpige rapport foran årets oppgjør.

Utvalget anslår konsumprisveksten til 4,1 prosent fra 2023 til 2024, mot 5,5 prosent året før. Anslaget er usikkert. Usikkerheten er spesielt knyttet til utviklingen i kronekursen, energiprisene og internasjonal prisvekst. Utvalget vil legge fram et nytt anslag for prisveksten 12. mars.

For de største forhandlingsområdene samlet har utvalget foreløpig beregnet årslønnsveksten fra 2022 til 2023 til 5,3 prosent.

Offentlig sektor har en lønnsvekst fra 2022 til 2023 noe over gjennomsnittet. I en kommentar til tallene sier Akademikerne, som Juristforbundet er en del av, at det betyr at noe av gapet i lønnsnivå mellom privat og offentlig sektor ble redusert.

– Det er viktig at gapet reduseres ytterligere for at offentlig sektor skal konkurrere om viktig arbeidskraft, sier Lise Lyngsnes Randeberg, leder i Akademikerne.

Akademikerne ser optimistisk på årets lønnsoppgjør.

– Vi mener det er et godt handlingsrom for reallønnsvekst i 2024, sier Randeberg.