Lønnsoppgjøret: – Forhandlingene må være reelt fri

Lise Lyngsnes Randeberg redegjorde for Akademikernes syn foran årets lønnsoppgjør. 

Lise Lyngsnes Randeberg (Foto: Mikkel Moe/Tekna)
Lise Lyngsnes Randeberg (Foto: Mikkel Moe/Tekna)

12. februar møtte Akademikernes leder Lise Lyngsnes Randeberg i regjeringens kontaktutvalg for inntektsoppgjørene. 

Juristforbundet er en del av Akademikerne og kontaktutvalget er et forum hvor regjeringen, partene i arbeidslivet og andre berørte parter møtes for gjensidige orienteringer under lønnsoppgjøret. Her redegjør blant annet regjeringen for sitt syn på den økonomiske situasjonen i forkant av lønnsoppgjøret.

­– Vi støtter opp om frontfagsmodellen, men modellen må praktiseres etter sin hensikt, slik at privat og offentlig sektor kan konkurrere om arbeidskraften, sa Randeberg i møtet ifølge Akademikerne.

– Tariffpartene er autonome. De må kunne foreta selvstendige vurderinger av økonomien i sine tariffområder. Forhandlingene må være reelt fri, mellom ansvarlige parter. 

– Vi har en virkelighet hvor offentlig sektor ofte taper kampen om de høyere utdannede. De sliter med å få tak i og holde på, blant annet leger, jurister, økonomer og IT-folk, sier Randeberg foran årets lønnsoppgjør.

­– Setter sin lit til solid oppgjør

Lønnsoppgjøret 2024 er et hovedoppgjør. I hovedoppgjøret forhandles det ikke bare om økonomi, men også andre arbeidsvilkår i hovedtariffavtalen / overenskomsten. 

Men LO-leder Peggy Hessen Følsvik uttaler foran oppgjøret at tilbakemeldingene fra deres forbund og tillitsvalgte er tydelige:

– Årets lønnsoppgjør kommer til å dreie seg om lønn og penger, sier hun.

­­– Vi har hatt en historisk høy prisstigning, og en historisk aggressiv rentepolitikk. Det er klart at mange av våre medlemmer setter sin lit til et solid lønnsoppgjør. Og jeg har ikke tenkt å skuffe dem, sier LO-lederen.

Riksmekler Mats Ruland sier i et intervju med FriFagbevegelse at han har notert seg at det ser ut som om årets oppgjør først og fremst kommer til å handle om økonomi. 

Han kan i år ta imot parter som ikke har blitt enige i helt nye lokaler. Den 1. desember i fjor flyttet Riksmekleren fra lokalene i Grensen 3 til nye lokaler i Akersgata 45 i Oslo sentrum.