Dette er de nye studentlederne i Juristforbundet

Anne-Kristine Roland er valgt til ny leder for Juristforbundets studentseksjon. Ny nestleder er Andrea Aurdal.

F.v. Anne Roland og Andrea Aurdal (Foto: Juristforbundet)
F.v. Anne Roland og Andrea Aurdal (Foto: Juristforbundet)

Det har denne helgen vært ledervalg i Juristforbundet – Student. Anne-Kristine Roland, som går andre året på Universitetet i Agder, er valgt til ny leder. Hun tar over vervet etter Johannes Ørn Thorsteinsson.

– Jeg har et veldig stort engasjement for rettspolitisk arbeid. Jeg ønsker særlig å satse på å styrke tilbudet Juristforbundet har på karriererådgiver. Det er også viktig at vi synliggjør digital utvikling og at vi henger med på dette. Jeg ønsker også å fortsette å jobbe med styrking av finansiering av jussutdannelsen, sier Roland i en pressemelding fra Juristforbundet.

–  Vi som tillitsvalgte er en viktig stemme. Vi må tørre å ta standpunkter og å hive oss med på samfunnsdebatter. En annen ting jeg brenner for er likestilling i arbeidslivet for jurister, sier den nye studentlederen.

Ny nestleder og ny leder av bachelorutvalg

Det er også valgt ny nestleder; Andrea Aurdal. Hun går siste året på bachelorstudiet ved Høgskolen i Innlandet og skal søke seg inn på master i Bergen.

– Jeg har vært leder for bachelorutvalget og vært økonomiansvarlig i studentstyret. Dette kommer godt med når jeg nå skal være nestleder. Jeg er veldig strukturert og planmessig. Også jobber Anne og jeg allerede veldig godt sammen, så dette blir bra, sier Aurdal.

Ny vara ble Sarah Ørjasæter Forås. Hun blir også ny leder av bachelorutvalget, melder Juristforbundet.

Juristforbundet – Student, som skal ivareta jusstudentenes interesser og synliggjøre betydningen av juridisk kompetanse og utdanning, organiserer jusstudenter på tvers av de ulike studiestedene i Norge.