Veteranforbund mener krigsveteraner sviktes i rettssystemet

De møtes av rigid praksis i erstatningssaker, sier Veteranforbundet SIOPS.  

Kjetil Bragstad (Foto: Njål Kjølholdt-Gustavsen, SIOPS)
Kjetil Bragstad (Foto: Njål Kjølholdt-Gustavsen, SIOPS)

– I 2020 vedtok Stortinget at veteranene ikke skal bli møtt med krav om foreldelse i erstatningssakene. I dag fire år etter møter fremdeles veteraner med psykiske skader som meldte inn sakene før 2020, dette kravet i rettssystemet, sier Veteranforbundet SIOPS (Skadde i internasjonale operasjoner) i en pressemelding.

– Vi stiller spørsmål om hvorfor veteranene med saker før 2020 fremdeles møtes med foreldelse. Om enkeltsakene representerer et mønster, så er dette et brudd med Stortingets vedtak og intensjon fra 2020, mener generalsekretær Kjetil Bragstad i SIOPS.

Han er Afghanistan-veteran og jurist, og sier han selv har møtt på flere juridiske vansker etter at han ble skadet som soldat i Afghanistan i 2007.     

Veteranforbundet SIOPS forteller at de har mottatt tilbakemeldinger i enkeltsaker om at veteraner med psykiske belastningsskader fortsatt møtes av foreldelse i behandlingen av sakene sine. 

– Vi forventer et sterkere politisk eierskap i dette spørsmålet, og en klarere redegjørelse. Vi ser med bekymring på en rettsliggjøring av disse politiske spørsmålene, sier Bragstad. 

Veteranforbundet SIOPS arbeider for å fremme veteraners interesser gjennom arbeid med å bedre livssituasjonen til skadde veteraner og ved å være pådriver for forebygging av skader.

«En av de mest alvorlige konsekvensene av Norges deltagelse i internasjonale operasjoner er at enkelte soldater kommer hjem med skader og utfordringer med å re-integrere seg i det sivile samfunnet. Vår målsetting er at veteraner som blir skadet, enten fysisk eller psykisk, skal få et godt behandlingstilbud og trygge økonomiske rammer», skriver forbundet om sitt arbeid. 

Ifølge Forsvaret har 100 000 norske kvinner og menn deltatt i internasjonale operasjoner etter andre verdenskrig – i ulike operasjoner som for eksempel Libanon, Balkan og Afghanistan.