Tre ting som preget jusstudentene i fjor

Marcel Stray trekker frem noen nye og noen velkjente utfordringer for jusstudentene.

Marcel Stray, nestleder i Juristforbundet Student.
Marcel Stray, nestleder i Juristforbundet Student.

Stray er nestleder i Juristforbundet Student

Chat GPT på eksamen

Stray peker at på jusstudentene i 2023 opplevde en økende integrasjon av teknologi i eksamensprosesser, spesielt med innføringen av ChatGPT. Dette har gitt dem en ny dynamikk i måten de svarer på juridiske spørsmål, opplever Stray.

– Innføringen av ChatGPT på enkelte eksamener har sannsynligvis vært drevet av ønsket om å evaluere studentenes forståelse av juridiske prinsipper og evnen til å anvende kunnskapen i praksis. Dette har også bidratt til å teste studentenes evne til å kommunisere komplekse juridiske argumenter gjennom skriftlig form.

– På den andre siden har også universitetene fått oppleve nye utfordringer knyttet til kontroll av originalitet og juridisk metode i de leverte tekstene, påpeker han.

Karakterpress

At jusstudentene opplever karakterpress er absolutt ikke nytt av året, men Stray påpeker at det fortsetter å være utfordrende og at konkurransen om jobbmulighetene fortsetter å være intens.

– Dette kan ha resultert i økt stress og press for å oppnå høye karakterer. Økningen i karakterpresset kan være knyttet til et stadig mer konkurransedyktig jobbmarked innen juss, der arbeidsgivere ofte legger vekt på akademiske prestasjoner. Dette kan også være relatert til et økende fokus på karakterer som et kriterium for stipendtildeling og andre økonomiske fordeler.

– Videre bør det tilføyes at fakultetene har i 2023 fått et mer bevisst forhold til situasjonen, og iverksatt tiltak for å betrygge studentene på eksempelvis fremtidig jobbutsikter.

Lån og stipend

Studenter generelt har måttet takle økonomiske utfordringer knyttet til finansiering av studiet, inkludert høye undervisningsavgifter, bøker og andre utgifter. Mange må balansere deltidsjobb med studiene eller søke økonomisk støtte for å kunne fullføre studiene, sier Stray.

– Jusstudiet er som mange vet ekstremt krevende, og behovet for å arbeide deltid, og kanskje mye, vil kunne redusere arbeidskapasitet på studiet, eller gå utover andre ting. Flere jusstudenter balanserer på en tynn line når det kommer til utnyttelse av timer i døgnet, noe som kan gå på bekostning av prestasjoner, hvile og det sosiale.

– Et økt karakterpress vil sammen med dette kunne bidra til økt stress og andre relaterte helsemessige utfordringer blant studentene.

Nytt år

I 2024 tror Stray konflikten i Midtøsten vil prege undervisningen for jusstudentene i mange emner.

– Eksempelvis for å vise de lengre linjene i fag som rettshistorie, rettsfilosofi, og kanskje noe mer konkret i emner som statsrett og folkerett.

– Videre tror og håper jeg at det vil være et større fokus på tekno­logisk forståelse, og ferdighets­utvikling.

Tags