Travel høst med forhandlinger for tillitsvalgte

Rannveig Sørskaar, leder for Juristforbundet – Stat, forteller om travel høst med lønnsforhandlinger.

Ranveig Sørskaar. Foto: Juristforbundet
Ranveig Sørskaar. Foto: Juristforbundet

– Vi fikk et historisk høyt oppgjør i de sentrale forhandlingene i vår, og var godt fornøyd med det frem til prisveksten stakk av et par uker etter. Det har betydd en høst med svært krevende forhandlinger for mange av våre tillitsvalgte. De har fått testet sin kreative evner for å få mest ut av den økonomiske rammen vi ble tildelt, sier lederen for Juristforbundets medlemmer ansatt i statlig sektor. 

– På vår Akademikeravtale er en av grunntankene at de som jobber i de ulike virksomheten er de som vet best hvordan pengene bør fordeles. Våre tillitsvalgte har tatt dette ansvaret og vi har oppnådd gode resultater svært mange steder, sier hun.

– Hva husker du best fra jusåret som snart har gått?

– Vi kommer ikke unna habilitet. Det er jo ikke hvert år juridiske begreper er på alles lepper og i alle medier, slik habilitet har vært i 2023. Vi har et samfunn basert på tillit, men styrt av et godt regelverk. Sakene med våre politikere i året som har gått, har vist oss at gode juridiske vurderinger og godt juridisk skjønn er viktig for å opprettholde denne tilliten.

– Jeg vil også trekke frem embetsordningen som Embetsmanns­utvalget foreslår videreført, men å redusere antall embetsstillinger. Vi har medlemmer i flere av disse embetene, som forvalter et stort ansvar for rettsstaten. Medlemmer i disse embetene er bekymret, og vi deler deres bekymring for en utvikling der embetsverket kan bli satt under økt politisk press. En så viktig ordning kan ikke endres uten en grundig utredning. 

Første år som leder

– Er det en jurist du synes har utmerket seg i år?

– Dette er mitt første år som leder for seksjon stat i Juristfor­bundet. I løpet av året har jeg truffet veldig mange av våre tillitsvalgte, og de har virkelig imponert. De er jo jurister alle mann, så jeg vil rett og slett benytte anledningen til å trekke frem all den jobben de gjør ute i de ulike virksomhetene. Jeg håper medlemmene ser og skjønner hvor mye mange tillitsvalgte legger ned av arbeid for sine medlemmer, for virksomhetene de jobber i og for best mulig rettssikkerhet i statlig sektor.

– Hva tror du vil prege ditt felt, og juristers arbeidshverdag, i året som kommer?

– Vi vil fortsette å jobbe for å synliggjøre jurister. Juristers arbeid er avgjørende for rettssikkerhet på alle områder i samfunnet. Jeg tror det er viktig at vi syns mer. Jeg er bekymret for at folk ikke vet hva jurister egentlig driver med og hvorfor det er viktig med juridisk kompetanse for å gjøre juridiske vurderinger. Derfor håper jeg vi får vist mer frem hvem vi er, og hva vi gjør.

– Fremover tror jeg flere og flere juristers arbeidshverdag vil preges av digitalisering og utviklingen av KI. Det vil påvirke vår arbeidshverdag, men ikke minst vise viktigheten av juridisk kompetanse for å regulere utvikling og bruk av KI og annen ny teknologi. Vi vet det allerede foregår mye bra arbeid og det håper vi vil bli mer synlig i 2024.