– Lange dager på biblioteket og på lesesalen

Interesse for økonomi, næringsliv, økonomisk kriminalitet og finans var noe av grunnen til at de ferske jusstudentene ville ta rettsvitenskapsmasteren på BI.

Nicolay Hope, Kaia Hylland og Henrik Mørstad Sæther. (Foto: Tuva Bønke Grønning)
Nicolay Hope, Kaia Hylland og Henrik Mørstad Sæther. (Foto: Tuva Bønke Grønning)

I høst startet 150 ferske og håpefulle jusstudenter på BI. Noen måneder inn i studiet er Henrik Mørstad Sæther, Kaia Celine Hylland og Nicolay Hope godt i gang med studiehverdagen. Alle tre forteller om spennende og hektiske oppstartsuker. 

– De ferske jusstudentene er veldig engasjerte. Det er lange dager på biblioteket og på lesesalen for de fleste. Mange av oss møter også søndag morgen på lesesalen, forteller Hope.

Juss, militæret og sykepleie 

Hope har allerede fått et innblikk i livet som jusstudent etter et år i Lillehammer hvor han i fjor gikk første året av en bachelor. Da det ble klart at BI ville tilby en master ­valgte han å søke seg dit i stedet. 

 – BI var førstevalget mitt. Jeg er veldig interessert i økonomi og her på BI får vi mer fokus på handel, næringsliv og finans. Det passer meg perfekt, sier Hope, som forteller at drømmejobben er å jobbe med forretningsjus som advokat.

– Transaksjoner, konkurser og økonomisk kriminalitet er også spennende, sier han. 

For Kaia Celine Hylland, som fra før av er utdannet sykepleier, startet interessen for juss da hun jobbet i psykiatrien. 

– Det er mye lovverk å forholde seg til. Jeg har også vært tillitsvalgt på flere av arbeidsplassene hvor jeg har jobbet som sykepleier, forteller hun. 

– Det var helseretten som først fanget interessen, men senere har også næringslivsjuss og økonomisk kriminalitet dukket opp på interesselista. Hvor drømmejobben venter når hun om fem år er ferdig utdannet jurist, er hun fortsatt ikke sikker på. 

– Jeg ser jo for meg at jeg vil prøve å bli advokat. Dommer står også høyt på lista, men jeg er åpen for mye. Jeg tenker at veien blir litt til når man går. 

Henrik Mørstad Sæther er den eneste av de tre som ikke har studert tidligere, men har til gjengjeld vært i førstegangstjeneste i militæret og et år i jobb før han begynte på BI.  

– For min del er det samfunnsengasjementet som førte meg inn på jussen. Jeg vurderte statsvitenskap, men landet på at jussen er utrolig variert og kan brukes til så mye, sier han. 

– Første mål er å bli utdannet jurist, deretter får vi se hvor veien går videre. Jeg er veldig interessert i økonomi og næringsliv, så noe innenfor forretningsjusens område blir det nok.     

Aktive i undervisningen

De tre jusstudentene har alle rukket å engasjere seg i studenthverdagen – Mørstad Sæther som tillitsvalgt og Hylland og Hope i linjestyret i studentorganisasjonen BISO. 

– Vi jobber blant annet med å få inn interessante forelesere og å få kontakt med firmaene for å enten få de på besøk hit eller for at vi skal kunne besøke dem, forteller Hylland. 

– Vi ser at de store advokatfirmaene er veldig interesserte i oss og dette nye studiet. De er engasjert i fagene vi har og spør mye, forteller Mørstad Sæther. 

Han forteller at advokater fra både Thommessen og Wiersholm skal undervise. 

Mørstad Sæther opplever professorene og foreleserne på BI som engasjerte og at det oppfordres mye til at studentene skal delta aktivt i undervisningen. 

– Vi måtte tidlig stå foran foreleserne og klassen og snakke. For meg, og sikkert for en del andre, var det til å begynne med litt utenfor komforsonen, men det er veldig viktig, mener han. 

Hver torsdag har de også mindre grupper på rundt 25 studenter med en til to forelesere per gruppe. 

– I gruppene får vi for eksempel caser som skal løses og får mye tettere oppfølgning, forteller Sæther. 

– Mye praksis

Da Juristen snakket med Monica Viken, professor og associate dean, like etter studiestart i høst, hadde hun inntrykk av at de ferske jusstudentene var en «engasjert og interessert gjeng». 

– Så tror jeg de var litt stolte av å være det aller første kullet. Og det er jo vi også selvfølgelig. Det var veldig god stemning, sier hun. 

Hun fortalte også om «torsdagsgruppene» hvor de fanger opp temaene fra forelesningene og jobber praktisk med stoffet. 

– Vi ønsker å ha tydelig fokus på mye praksis, sier Viken. 

Tydelig forretningsjus-profil 

Det var i fjor høst det ble klart at BI hadde fått godkjenning til å starte opp en masterutdanning i rettsvitenskap. De har laget en 3+2-løsning, hvor studentene som nå starter først tar en bachelor, men er garantert å kunne få fortsette på masteren så sant alle fag er bestått. 

Viken forteller at studenter med bachelor i jus fra andre studiesteder vil kunne søke seg til den 2-årige masteren på BI, når den kommer i gang. 

– Vi ser at vår bachelor har en noe annen vinkling enn de andre studiestedene og dette setter sitt preg på utdanningen. Blant annet har vi tatt inn økonomi og regnskap som egne kurs, og disse er det nyttig å ha med seg over til masteren. Dette kan det være greit å være klar hvis man går direkte til masteren fra et annet sted, sier hun. 

Viken sier bacheloren som nå er i gang virkelig har fått en tydelig «forretningsjus-profil», men dekker også godt kravene til en generell juridisk utdanning. 

Tags