Høythengende medalje til norsk jusprofessor

Professor Jørn Øyrehagen Sunde er tildelt Sarton-medaljen ved juridisk fakultet i Ghent-universitetet i Belgia. Medaljen gis til fremstående forskere for deres betydelige bidrag til vitenskapshistorie.

Jørn Øyrehagen Sunde fikk overrakt Sarton-medaljen fra dekan på Juridisk fakultet i Ghent i Belgia, prof. Michel Tison. (Foto: privat)
Jørn Øyrehagen Sunde fikk overrakt Sarton-medaljen fra dekan på Juridisk fakultet i Ghent i Belgia, prof. Michel Tison (Foto: privat)

Siden 1986 har hvert av de forskjellige fakultetene ved Universitetet i Ghent nominert en forsker til å motta Sarton-medaljen innenfor deres fagfelt. Øyrehagen Sunde mottok medaljen i år for sitt bidrag til europeisk rettshistorie de siste to tiårene. Medaljen ble delt ut torsdag denne uken.

Jørn Øyrehagen Sunde fikk tildelt Sarton-medaljen ved juridisk fakultet i Ghent-universitetet i Belgia, for sitt bidrag til europeisk rettshistorie de siste to tiårene. (Foto: privat) 

I begrunnelsen la Sarton-komiteen vekt på Øyrehagen Sundes store bredde i forskningen, og viste til at den strekker seg fra tradisjonell rettshistorie til rettskultur og komparativ rett, fra tradisjonelle forskningsfelt som eiendomsrett til rettsstat og petroleumslisenser, til forskning på de siste 1000 årene med rettshistorie fram til dagens juridiske situasjon. Jusprofessorens evne til å formidle, og vedvarende arbeid opp mot forskersamfunnet i Europa, ble også fremhevet som en av begrunnelsene for tildelingen.

- Overveldende

Øyrehagen Sunde var, sammen med sin familie, til stede i Belgia for å motta medaljen. Han sier til Juristen at han er beæret over tildelingen.

- Alt i alt var det ganske overveldende å sitte der og få hele karrieren presentert. Jeg holdt allerede i 2019 «The Stair Society Annual Lecture» i Edinburgh i en - i denne sammenhengen - ung alder, og visste at jeg dermed var i den gruppen forskere som kunne få Sarton-medaljen. Likevel var det helt overveldende, fordi det er ikke så mange rettshistorikere som har fått medaljen, og det er veldig mange gode kandidater i Europa i dag som heller kunne ha fått den, sier Øyrehagen Sunde.

Medaljen er oppkalt etter George Sarton, en belgisk forsker som regnes som grunnleggeren av vitenskapshistorie som et fagområde.