Høyesterett fikk besøk av engasjerte barn

Den internasjonale barnedagen setter fokus på barns rettigheter.

Den internasjonale barnedagen ble markert i Høyesterett (Foto: Rettssenteret)
Den internasjonale barnedagen ble markert i Høyesterett (Foto: Rettssenteret)

Det var i anledning FNs internasjonale barnedag at Høyesterett fikk besøk av 74 sjetteklassinger fra Kringsjå skole i Oslo.

I tillegg til å besøke Høyesterett, var elevene også på besøk i Oslo tingrett, på Stortinget og i rådhuset i Oslo for å møte ordføreren. 

Dagen markeres den 20. november hvert år. Det er datoen i 1959 da FNs generalforsamling vedtok "Erklæringen om barnets rettigheter", noe som markerte det internasjonale samfunnets anerkjennelse av barns grunnleggende rettigheter. 

30 år senere, den 20. november 1989, vedtok generalforsamlingen "FNs konvensjon om barnets rettigheter", også kjent som Barnekonvensjonen. I år er det 20 år siden Barnekonvensjonen ble en del av norsk lov. 

Det var Rettssenteret, advokatfirmaet Haavind og studentforeningen Congregatio Forensis (CF) som stod bak markeringen, der elevene skulle lære om demokratiske prosesser og rettssikkerhet.  

Elevene møtte høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øie, sorenskriver Yngve Svendsen, Stortingets visepresident Svein Harberg og Oslos ordfører Anne Lindboe. 

«Formålet med FNs internasjonale barnedag er å øke bevisstheten om utfordringene barn står overfor og å oppmuntre til handling for å forbedre deres livssituasjon. Dagen gir anledning til å reflektere over de fremskrittene som alt er gjort, samtidig som den fungerer som en påminnelse om de altfor mange uløste utfordringene», skriver Rettssenteret i anledning markeringen.