Vil at unge lovbrytere i Oslo skal dømmes raskere

Justisministeren har bedt DA om å utrede etablering av et hurtigspor for behandling av straffesaker med unge gjerningspersoner, fortrinnsvis ved Oslo tingrett.

Emilie Enger Mehl (Foto: Rune Kongsro/Justis- og beredskapsdepartementet)
Emilie Enger Mehl (Foto: Rune Kongsro/Justis- og beredskapsdepartementet)

Justis- og beredskapsdepartementet ber Domstoladministrasjonen (DA) om å utrede hurtigsporet, i samarbeid med Politidirektoratet, Kriminalomsorgsdirektoratet, Riksadvokaten og Sekretariatet for konfliktrådene.

Utredningen skal leveres innen utgangen av året og vil danne grunnlag for videre oppfølgning i departementet.

– Lang ventetid mellom lovbrudd og reaksjon kan være en stor belastning både for fornærmede og pårørende. Det er også en risiko for at ungdommen begår nye lovbrudd, derfor må det komme en rask reaksjon. Rask straffesaksbehandling vil kunne bidra til å hindre tilbakefall og rekruttering til kriminelle nettverk, sier justis- og beredskapsminister Emilie Mehl (Sp) i en pressemelding.

I et brev til DA skriver departementet at «Oslo har de største utfordringene med gjentatt og alvorlig kriminalitet blant ungdom og med kriminalitet begått av unge med gjengtilknytning». 

«Oslo har et stort volum av saker og til dels mer alvorlige saker enn andre byer», skriver departementet i brevet der det bes om å utrede etablering av et hurtigspor for behandling av straffesaker hvor gjerningspersonen er under 18 år.