Vil kutte to millioner til de spesielle rettshjelptiltakene

Måloppnåelsen beskrives som god, men likevel foreslås kutt i statsbudsjettet.

Foto: iStock
Foto: iStock

Organisasjoner som tilbyr rettshjelp for særlig utsatte grupper og personer i en særlig vanskelig situasjon, kan få tilskudd til spesielle rettshjelpstiltak. Det er Statens sivilrettsforvaltning som deler ut tilskuddene til tiltakene etter søknad. Jussbuss, Jussformidlingen, Gatejuristen, JURK, Rettssenteret og en rekke andre er blant mottakerne.

I forslaget til statsbudsjett kuttes posten til dette fra 69,3 til 67,3 millioner kroner.

«Ordninga er ein viktig del av det totale tilbodet innanfor rettshjelp. Tilskotsmottakarane skal rapportere om måla dei oppnår, erfaringar med tiltaka og bruken av ressursane. Måloppnåinga til tilskotsmottakarane er over år gjennomgåande god», heter det likevel i budsjettet.

Justiskomiteens Ingvild Wetrhus Thorsvik (V) reagerer sterkt på kuttet.

– Det er helt ufattelig at regjeringen kutter i potten til spesielle rettshjelptiltak. Dette rammer først og fremst dem som befinner seg i sårbare situasjoner og ikke har råd til å oppsøke advokathjelp. Disse organisasjonene er uvurderlige for å sikre at folk i sårbare situasjoner får ivaretatt sine rettigheter, sier hun.

– Regjeringen skriver selv at måloppnåelsen for tilskuddsmottakerne er god, likevel velger de altså nå å kutte i bevilgingene, uten å begrunne dette nærmere. Det gir absolutt ingen mening, og er fryktelig trist for rettsstaten vår. Det var faktisk ett av disse rettshjelptiltakene, Gatejuristen, som i fjor avdekket den ulovlige praksisen med bøtesoning. Det er bare ett av eksemplene på hvor viktige de er, sier Thorsvik.