Stor bredde i spørsmål når jurister stiller på stand

Jurister og advokater står igjen på stand over hele landet for å besvare spørsmål under den årlige Juristdagen.

Juristdagen
Illustrasjonsfoto: Juristforbundet

Juristdagen arrangeres i år lørdag 16. september. 

Dagen, som er i regi av Juristforbundet, arrangeres av frivillige advokater og jurister som ønsker å bidra med gratis juridisk rådgivning. Enklere spørsmål kan besvares på stedet, mens det i andre tilfeller blir gitt råd om hvordan man bør gå frem videre.

Juristdagen har vært arrangert siden 2006, og det har i løpet av årene blitt besvart nærmere 25 000 henvendelser, ifølge Juristforbundet.

- De fleste spørsmålene dreier seg om arv, ekteskap og eiendom, samt generelle forbrukerspørsmål. I storbyene får vi også mange spørsmål om utlendingsrett, og i kystbyene en del spørsmål om strandsone/allemannsrett. Totalt sett får vi flest privatrettslige spørsmål. Vi får også spørsmål om rettshjelpsordninger, forskjellen på en jurist og en advokat og spørsmål om hva Juristforbundet er og hvordan det er å studere jus, skriver forbundet.

Her ser du stedene Juristdagen 2023 arrangeres