Ingen endring i offentleglova: - En seier for demokratiet og rettsstaten

- Det står respekt av det å lytte, sier Juristforbundets president etter at regjeringen ikke går videre med forslag til endring offentleglova.

Sverre Bromander (Foto: Tore Letvik)
Sverre Bromander (Foto: Tore Letvik)

I går ble det klart at regjeringen dropper lovforslaget som innebærer at interne dokumenter ikke skal figurere i de offentlige journalene.

– Vi har lyttet til innspillene, og basert på disse finner ikke regjeringen grunnlag for å gå videre med saken, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).

Det var i mars regjeringen la frem et forslag om endringer i offentleglova på høring. Forslaget gikk ut på å innføre et tillegg til offentleglova § 14 første ledd for å klargjøre at bestemmelsen også skulle gi adgang til å gjøre unntak fra innsyn i informasjonen i journalen om organinterne dokumenter.

Mange har vært kritiske til forslaget. Blant annet skrev Sverre Bromander, president i Juristforbundet, tidligere denne uken i Journalisten at "Et slikt unntak for journalinnføringer vil bidra til en mistanke om at forvaltningen ønsker mer hemmelighold av sine interne arbeidsprosesser, noe som igjen vil redusere både tilliten til forvaltningen og borgernes rettssikkerhet."

"Det er vanskelig å forstå at forslaget vurderes som nødvendig i det hele tatt. Bare at det fremmes, gir grunn til bekymring. Det er ikke lenge siden vi sluttet opp om at svaret var «Mer demokrati, mer åpenhet!»."

Nå sier Bromander at han først og fremst er veldig glad for at justisministeren trekker forslaget.

- Det står respekt av det å lytte. Dette er en seier for demokratiet og for rettsstaten, slik jeg ser det. Og det kan på ingen måte være et nederlag for en justisminister å tildele rettsstaten en slik seier. 

- Kjemper for demokratiet

Han sier at dette har vært en veldig viktig sak for Juristforbundet.

- Vi kjemper for rettsstaten og vi kjemper for demokratiet, og da er eksempelvis nettopp det å kunne kontrollere makten ved å ha innsyn i prosessene som foregår helt essensielt.  Dette er en sak som er frontet av både journalister og jurister. Det er to yrkesgrupper som ofte har samme viktige mål, og som derfor har mange felles interesser, nettopp det å utøve kontrollvirksomhet. Selv om det skjer på ulike måter. Jeg er derfor glad for at vi kan feire denne seieren sammen med både journalistene og alle andre som har jobbet for dette.

Regjeringen fikk mer enn 3400 svar på høringsforslaget.