Har sendt forslag til ny advokatforskrift på høring

 – Jeg er glad for at forslaget nå er sendt på høring, og ser frem til å motta innspillene, sier justis- og beredskapsminister Emilie Mehl (Sp).

Emilie Enger Mehl (Foto: Justisdepartementet)
Emilie Enger Mehl (Foto: Justisdepartementet)

I dag sender Justis- og beredskapsdepartementet forslag til endringer i advokatloven og ny advokatforskrift på høring.

 – Advokaters arbeid er sentralt for rettssikkerheten i samfunnet vårt. Arbeidet med nytt advokatregelverk er derfor prioritert i departementet. Jeg er glad for at forslaget nå er sendt på høring, og ser frem til å motta innspillene, sier justis- og beredskapsminister Emilie Mehl (Sp) i en pressemelding.

"Forslaget til ny advokatforskrift viderefører i stor grad gjeldende rett" skriver departementet.

De skriver videre at de mest sentrale nye forslagene omhandler:

 • Organisering av forsikringsadvokater,
 • praksis som vilkår for advokatbevilling
 • prosedyrekravet
 • advokatkurset
 • krav til den utpekte advokaten og prinsipalen
 • etterutdanning
 • behandling av klientmidler
 • arkivhold
 • overtredelsesgebyr
 • rett til å drive advokatvirksomhet i Norge fra foretak med hovedsete i en annen EØS‑stat eller Sveits
 • organisering av Advokattilsynet og Advokatnemnda
 • Som en følge av at rettsrådsmonopolet oppheves ved ikraftsettingen av advokatloven, er det også foreslått nye bestemmelser om rettslig bistand fra andre enn advokater.

Høringsfristen er 2. januar 2024.